Własna firma: rynek, marketing, konsument, klient, potrzeba

szkolenia bezpłatne kursy
lekcje, porady, artykuły znajdziesz w bocznym menu
 
 

Własna firma: rynek, marketing, konsument, klient

 


propozycja dla Ciebie:

Dziękujemy za korzystanie z naszych szkoleń e-learning i porad w wersji Standard. Prosimy także o rozważenie skorzystania ze szkoleń w wersji Premium:

szkolenia Premium – komercyjne
Szkolenia z grupy Premium po zapisaniu się i uzyskaniu dostępu - w postaci multimedialnej odbywają się pod adresem www.nauka.poswojsku.pl Jest to INDYWIDUALNA NAUKA Z TRENEREM: materiały multimedialne, ćwiczenia do wykonania plus wsparcie trenera połączone z warsztatami
* Są płatne, a treści w porównaniu do treści Standard są rozszerzone o np.: dodatkowe informacje merytoryczne, wzory dokumentów, przykłady, multimedia
* Szkolenia Premium objęte są wsparciem naszej firmy, w tym trenera/ki pomagającego/ej zrozumienie prezentowanych treści
* Udostępniamy Ćwiczenia i/lub Warsztaty wraz ze wsparciem trenera/ki (ocena rozwiązanych materiałów, mail, czat on-line, itp.)
* Szkolenia Premium kończą się Testem zaliczeniowym, uprawniającym do uzyskania stosownego Certyfikatu (przesyłamy go mailem w pliku .pdf po rozwiązaniu Ćwiczeń i zaliczeniu odpowiedniego Testu)

masz pytanie w sprawie szkoleń Premium? - przyślij je do nas: szkolenia@poswojsku.info

 


 

Własna firma: rynek, marketing, konsument, klient

Rynkowe aspekty działalności: Popyt - ilościowe zapotrzebowanie na produkty i usługi (po danej cenie i w danym miejscu).

Podaż - ilościowa oferta produktów i usług dostarczanych przez wytwórców (po danej cenie i w danym miejscu).

rynkowe aspekty działalności

Potrzeby i zachowania konsumenta

Klient kupuje korzyści, które związane są z użytkowaniem określonego produktu. Nabyty produkt służy do zaspokojenia określonej potrzeby.

potrzeby i zachowania konsumenta

Zadowolony Klient, da zarobić najwięcej. Klient zwraca uwagę na funkcje i właściwości produktu, tylko wtedy, gdy użytkowanie produktu spowoduje osiągnięcie przez niego spodziewanych korzyści.

Konsumenci chcą dobrej jakości produktów i usług. Chcą, by traktować ich z odpowiednią uwagą, by odczuwali, że coś znaczą – niezależnie od wielkości dokonywanych przez zakupów. Klienci oczekują, że znajdziesz im to, czego pragną i czego potrzebują, a do tego chcą wierzyć, że Ty - profesjonalny sprzedawca pomożesz im, jeśli coś będzie źle działać. Twoi Klienci oczekują, że zostaną zauważeni i potraktowani z należytą - królewską - uwagą. Zdecydowali się wydać pieniądze więc chcą, byś zauważył podjętą przez nich decyzję i poświęcił im uwagę. Weź pod uwagę ilość pieniędzy, jaką zadowolony, lojalny klient może zostawić na przestrzeni lat w twojej firmie, a wtedy zrozumiesz wagę czasu z nim spędzonego.

Nowoczesna koncepcja marketingowa

Nowoczesna koncepcja marketingowa zajmuje się konsumentem i jego potrzebami, a produkt jest jedynie narzędziem realizacji potrzeb klienta i zysku firmy:

 • Badanie rynku - potrzeb i oczekiwań Klienta
 • Budowa fabryki celem zaprojektowania i wyprodukowania idealnego produktu zaspokajającego zbadane potrzeby i oczekiwania Klienta
 • Zorganizowanie sieci dystrybucyjnej pod zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klienta idealnym produktem
 • Przygotowanie akcji informującej (działania reklamowe, promocyjne, PR) klienta o możliwości nabycia idealnego produktu
 • Zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klienta poprzez dostarczenie idealnego produktu
 • Udostępnienie klientowi możliwości serwisowania zakupionego przez niego produktu
 • Badanie satysfakcji klienta, celem reagowania na zmieniające się gusta, oczekiwania i potrzeby.

Orientacja rynkowa

Orientacja rynkowa to ważna podstawa marketingu. Głównymi jej składnikami są – podmiot, czyli konsument i przedmiot, czyli rynek. Kierowanie się orientacją rynkową oznacza, że punktem wyjścia w działaniu przedsiębiorstwa są zjawiska zewnętrzne w stosunku do przedsiębiorstwa – zwłaszcza zjawiska rynkowe.

SPRZEDAŻ KONCENTRUJE SIĘ NA POTRZEBACH SPRZEDAJĄCEGO, MARKETING NA POTRZEBACH NABYWCY.

MARKETING - dostarczanie właściwych towarów i usług właściwym ludziom, we właściwych miejscach, o właściwym czasie i przy użyciu właściwych środków komunikacji i promocji.

MARKETING – MIX (4P):

 • Produkt (Product)
 • Cena (Price)
 • Dystrybucja (Placement)
 • Promocja (Promotion)
 • Personel (People)

propozycja dla Ciebie:

Dziękujemy za korzystanie z naszych szkoleń w wersji Standard. Prosimy także o rozważenie skorzystania ze szkoleń w wersji Premium:

szkolenia Premium – komercyjne
Szkolenia z grupy Premium – znajdują się w lewym bocznym menu na www.poswojsku.info , a po zapisaniu się i uzyskaniu dostępu - kursy w postaci multimedialnej odbywają się pod adresem www.nauka.poswojsku.pl Jest to INDYWIDUALNA NAUKA Z TRENEREM: materiały multimedialne, ćwiczenia do wykonania plus wsparcie trenera połączone z warsztatami
* Są płatne, a treści w porównaniu do treści Standard są rozszerzone o np.: dodatkowe informacje merytoryczne, wzory dokumentów, przykłady, multimedia
* Szkolenia Premium objęte są wsparciem naszej firmy, w tym trenera/ki pomagającego/ej zrozumienie prezentowanych treści
* Udostępniamy Ćwiczenia i/lub Warsztaty wraz ze wsparciem trenera/ki (ocena rozwiązanych materiałów, mail, czat on-line, itp.)
* Szkolenia Premium kończą się Testem zaliczeniowym, uprawniającym do uzyskania stosownego Certyfikatu (przesyłamy go mailem w pliku .pdf po rozwiązaniu Ćwiczeń i zaliczeniu odpowiedniego Testu)

masz pytanie w sprawie szkoleń Premium? - przyślij je do nas: szkolenia@poswojsku.info