Wynagrodzenie pracownika: płaca, pensja - wynagrodzenie brutto i netto wyliczenia - wyjaśnienie pojęć

<
 • DANE ADRESOWE

   

  w czym mogę pomóc?

  biuro(at)gddm.com.pl

  Zd Wola Paprocka 86

  znajdź mnie na Youtube

 • PROGRAMOWANIE

   

  JavaScript HTML CSS

  jQuery jQuery Mobile

  node.js React Angular

  ES6 babel rollup karma

 • GRAFIKA ANIMACJA

   

  grafika na strony www

  grafika reklamowa

  animacja 2D i 3D

  grafika 2D i 3 D

 • DORADZTWO

   

  doradztwo IT

  doradztwo biznesowe

  usługi IT

  analizy biznesowe i IT

 • SZKOLENIA

   

  technologie IT

  marketing

  zarządzanie

  projekty metodologia

>

Wynagrodzenie pracownika płaca pensja wynagrodzenie brutto i netto wyliczenia wyjaśnienie pojęć

 

 

Wynagrodzenie (płaca, pensja)

to wypłata pieniężna oraz wartość tzw. świadczeń w naturze (towary, materiały, usługi itp.) lub ekwiwalent wypłacony pracownikom przez pracodawcę za wykonaną na jego rzecz pracę.

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest przy zawieraniu umowy o pracę, dzieło lub zlecenie. 

 

Wynagrodzenie pracownika: płaca, pensja - wynagrodzenie brutto i netto wyliczenia - wyjaśnienie pojęć

Całkowite koszty pracy

Wynagrodzenie pracownika: płaca, pensja - wynagrodzenie brutto i netto wyliczenia Wynagrodzenie brutto naliczone pracownikowi, podlega dodatkowym obciążeniom ponoszonym przez pracodawcę  czyli płatnika składek. Tymi kosztami są: składki ZUS płacone przez pracodawcę za pracownika : emerytalna 9,76%, rentowa 6,5%, wypadkowa,  składka na Fundusz Pracy (FP) 2,45%,  składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) 0,1%.
Kwota brutto + narzut na wynagrodzenia czyli suma składek na ubezpieczenie społeczne płacona przez pracodawcę  stanowi całkowity koszt wynagrodzenia pracownika ponoszony przez pracodawcę.

 

Wynagrodzenie brutto

Jest to suma wszystkich składników wynagrodzenia wypłacanych pracownikowi przez pracodawcę, przed potrąceniem składek ZUS, składki zdrowotnej i zaliczki na podatek dochodowy. Na wynagrodzenie brutto składają się między innymi: wynagrodzenie zasadnicze, dodatki do wynagrodzenia np.: dodatek stażowy, funkcyjny, premie, nagrody, wynagrodzenie urlopowe, za okres choroby, za nadgodziny, zasiłki …

 

Wynagrodzenie pracownika: płaca, pensja - wynagrodzenie brutto i netto wyliczenia - wyjaśnienie pojęć

Wynagrodzenie netto

Jest to wynagrodzenie brutto po potrąceniu:  składki ZUS opłaconej w części przez pracownika (emerytalna 9,76%, rentowa 1,5% i chorobowa 2,45%),  składki na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy.

 

Wynagrodzenie do wypłaty

Po wyliczeniu wynagrodzenia netto możemy dokonać jeszcze potrąceń z wynagrodzenia netto takich jak: ubezpieczenie PZU, alimenty, zaliczki itp. Po tych potrąceniach otrzymamy kwotę do wypłaty dla pracownika, czyli „do ręki" za jego pracę.

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2017 wynosi 2 000 zł zł brutto.

 

W okresie pierwszego roku pracy danego pracownika jego pensja na etacie nie może być niższa niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 1600 zł brutto.

 

Zobacz w bocznym menu podobne szkolenia do: Wynagrodzenie pracownika płaca pensja wynagrodzenie brutto i netto wyliczenia wyjaśnienie pojęć.