zasady

szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym
 
 

Polityka rachunkowości zasady przygotowania dokumentacji księgowej kurs bezpłatny

Polityka rachunkowości zasady przygotowania dokumentacji księgowej kurs bezpłatny

Menu szkolenia znajduje się w bocznym panelu

Rachunkowość wprowadzenie

Rachunkowość wprowadzenie

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów zasady prowadzenia PKPiR

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów zasady prowadzenia PKPiR

 

 

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów jest odpowiednikiem kont księgowych z pełnej księgowości. Na poswojsku dowiesz się kto jest zobowiązany prowadzić Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów oraz jak powinno się PKPiR prowadzić.

Wprowadzenie do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (w skrócie KPIR)

Kto jest zobowiązany prowadzić Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów

Księgowość budżetowa - dochody i wydatki budżetowe - ewidencja - kurs on-line - internetowy

Pełna Księgowość Moduł III

Rachunkowość budżetowa – zasady, procedury, sprawozdawczość w rachunkowości budżetowej

Pełna Księgowość Moduł III

Pozyskiwanie dotacji w ramach POKL: zasady przygotowania skutecznego wniosku bezpłatne szkolenie elearning

Pozyskiwanie dotacji w ramach POKL: zasady przygotowania skutecznego wniosku szkolenie bezpłatneWitam serdecznie na szkoleniu z pozyskiwania  dotacji POKL   

Rejestracja zasady rejestracji małych przedsiębiorstw, firm

Rejestracja zasady rejestracji małych przedsiębiorstw, firm

Stan z 2011 roku - obecnie coraz sprawniej funkcjonuje tzw.: Jedno okienko". ObecnieFirmę można także zaresjestrować elektronicznie.

 

Rejestracja zasady rejestracji małych przedsiębiorstw, firm: Rejestracja w urzędzie

Aby zarejestrować działalność gospodarczą należy dokonać zgłoszenia na odpowiednich urzędowych formularzach w odpowiednich urzędach (obecnie można to zrobić w tzw. Jednym okienku), wyrobić pieczątkę firmy i założyć konto bankowe.

Bezpłatne Szkolenie elearning Zasady ujmowania operacji gospodarczych w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów - szkolenie bezpłatne darmowy kurs on-line

Lekcja 3

Bezpłatne Szkolenie elearning Zasady ujmowania operacji gospodarczych w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów - szkolenie bezpłatne darmowy kurs on-line

* dokumentacja księgowa w księgowości uproszczonej,
* podstawowe zasady prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
* otwieranie i zamykanie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów – Remanent Początkowy i Remanent końcowy,
* podatki
* przechowywanie dokumentacji księgowej,
* ochrona danych osobowych i innych tzw. „wrażliwych”,

Polityka rachunkowości - zasady przygotowania - bezpłatne szkolenie

Jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.
Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

 

Podstawowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych: otwieranie i zamykanie ksiąg - szkolenie bezpłatne

Dokumentacja księgowa

Jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, a w szczególności dotyczące:
1) określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych;

Zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych – działalność pozostała

Lekcja 5
Zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych – działalność pozostała

* Ewidencja kosztów (ewidencja rodzajowa kosztów stanowi podstawę tego kursu) według rodzajów

Strony

Subskrybuj RSS - zasady