Dofinansowanie projektów wspierających aktywność zawodową osób niepełnosprawnych dotacje UE

Dofinansowanie projektów wspierających aktywność zawodową osób niepełnosprawnych dotacje ueOsoby niepełnosprawne jako grupa poszkodowana przez życie, podlegają specjalnej uwadze i wsparciu Unii Europejskiej. Poprzez system dotacji unijnych wspierana jest idea równości szans, w tym przypadku osób niepełnosprawnych.

 

Jak Unia Europejska dofinansowuje projekty wspierające aktywność zawodową osób niepełnosprawnych – dotacje

Dofinansowanie projektów wspierających aktywność zawodową osób niepełnosprawnych dotacje UE

Programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, to jeden z przykładów priorytetów unijnych, na które przeznaczane są dotacje unijne. W ramach tych dotacji dla każdego z uczestników przygotowywane i realizowane są indywidualne plany działania, obejmujące co najmniej dwie formy wsparcia spośród następujących:

 


SKUTECZNE POZYSKIWANIE DOTACJI UNIJNYCH 2014-2020 - pytania w sprawie pozyskiwania dotacji unijnych: biuro@gddm.com.pl

 

Konsultacje w sprawie pozyskiwania dotacji unijnych - zadzwoń i umów się na spotkanie w sprawie pozyskania dotacji UE dla Twojej firmy i/lub organizacji: 43 824 59 66, 98-220 Zduńska Wola, ul. Paprocka 86

 

Dofinansowanie projektów wspierających aktywność zawodową osób niepełnosprawnych dotacje UE


 

 • Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,
 • Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych,
 • Poradnictwo zawodowe,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Zatrudnienie wspomagane obejmujące wsparcie osoby niepełnosprawnej przez trenera pracy/asystenta zawodowego u pracodawcy,
 • Staże i praktyki zawodowe,
 • Subsydiowane zatrudnienie,
 • Skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ZAZ,
 • Usługi społeczne przezwyciężające indywidualne bariery w integracji społecznej i powrocie na rynek pracy, w tym usługi asystenta osobistego,
 • Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnienia),
 • Specjalistyczne wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla zatrudnionej osoby niepełnosprawnej,
 • Dodatek realokacyjny - jednorazowy - w wysokości 5 000 zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego.

SKUTECZNE POZYSKIWANIE DOTACJI UNIJNYCH - pytania w sprawie pozyskiwania dotacji unijnych: biuro@gddm.com.pl

 

Konsultacje w sprawie pozyskiwania dotacji unijnych - zadzwoń i umów się na spotkanie w sprawie pozyskania dotacji UE dla Twojej firmy i/lub organizacji: 43 824 59 66, 98-220 Zduńska Wola, ul. Paprocka 86

Zobacz w bocznym menu podobne artykuły do: Dofinansowanie projektów wspierających aktywność zawodową osób niepełnosprawnych dotacje UE

szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym