Szkolenia informatyczne: biuro, technologie internetowe, egzaminy technik

CENA - OFERTA: Jesteś zainteresowany/na kursem – zapraszam do kontaktu ze mną, szczegóły: www.poswojsku.pl .

kurs tworzenie witryn www
szkolenie technik informatyk programista inf.03 ee.09 inf.04 egzamin przygotowanie

 

Dofinansowanie projektów wspierających aktywność zawodową osób niepełnosprawnych dotacje UE

Dofinansowanie projektów wspierających aktywność zawodową osób niepełnosprawnych dotacje ueOsoby niepełnosprawne jako grupa poszkodowana przez życie, podlegają specjalnej uwadze i wsparciu Unii Europejskiej. Poprzez system dotacji unijnych wspierana jest idea równości szans, w tym przypadku osób niepełnosprawnych.

 

Jak Unia Europejska dofinansowuje projekty wspierające aktywność zawodową osób niepełnosprawnych – dotacje

Dofinansowanie projektów wspierających aktywność zawodową osób niepełnosprawnych dotacje UE

Programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, to jeden z przykładów priorytetów unijnych, na które przeznaczane są dotacje unijne. W ramach tych dotacji dla każdego z uczestników przygotowywane i realizowane są indywidualne plany działania, obejmujące co najmniej dwie formy wsparcia spośród następujących:

 


SKUTECZNE POZYSKIWANIE DOTACJI UNIJNYCH 2014-2020 - pytania w sprawie pozyskiwania dotacji unijnych: biuro@gddm.com.pl

 

Konsultacje w sprawie pozyskiwania dotacji unijnych - zadzwoń i umów się na spotkanie w sprawie pozyskania dotacji UE dla Twojej firmy i/lub organizacji: 43 824 59 66, 98-220 Zduńska Wola, ul. Paprocka 86

 

Dofinansowanie projektów wspierających aktywność zawodową osób niepełnosprawnych dotacje UE


 

 • Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,
 • Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych,
 • Poradnictwo zawodowe,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Zatrudnienie wspomagane obejmujące wsparcie osoby niepełnosprawnej przez trenera pracy/asystenta zawodowego u pracodawcy,
 • Staże i praktyki zawodowe,
 • Subsydiowane zatrudnienie,
 • Skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ZAZ,
 • Usługi społeczne przezwyciężające indywidualne bariery w integracji społecznej i powrocie na rynek pracy, w tym usługi asystenta osobistego,
 • Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnienia),
 • Specjalistyczne wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla zatrudnionej osoby niepełnosprawnej,
 • Dodatek realokacyjny - jednorazowy - w wysokości 5 000 zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego.

SKUTECZNE POZYSKIWANIE DOTACJI UNIJNYCH - pytania w sprawie pozyskiwania dotacji unijnych: biuro@gddm.com.pl

 

Konsultacje w sprawie pozyskiwania dotacji unijnych - zadzwoń i umów się na spotkanie w sprawie pozyskania dotacji UE dla Twojej firmy i/lub organizacji: 43 824 59 66, 98-220 Zduńska Wola, ul. Paprocka 86

Zobacz w bocznym menu podobne artykuły do: Dofinansowanie projektów wspierających aktywność zawodową osób niepełnosprawnych dotacje UE

szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym