Dotacja co to jest? Dotacje definicja opis charakterystyka dotacji

Dotacja co to jest? Dotacje definicja opis charakterystyka dotacji

Dotacja co to jest? Dotacje definicja opis charakterystyka dotacji

Dotacja jest to nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa, dotacja udzielana jest zwykle przez państwo i/lub różnego rodzaju organizacje, różnego rodzaju podmiotom na realizację ich zadań.

 

Dotacja co to jest? Dotacje definicja opis charakterystyka dotacji

Dotacja co to jest? Dotacje definicja opis charakterystyka dotacji

 

Dotacje mogę otrzymywać firmy jak i organizacje niekomercyjne (np. fundacje). Organizacja ubiegająca się o dotację musi spełnić określone warunki wstępne, określone przez podmiot dysponujący środkami finansowymi. W przypadku dotacji unijnych, warunki wstępne określone są w całym szeregu różnorodnych dokumentów. Jednym z najważniejszych dokumentów, na bazie których "rozdawane" są dotacje unijne jest Regulamin naboru - przyznawania dotacji, wskazujący m.in. kto i na co może dotację pozyskać.

Dotacja co to jest? Dotacje definicja opis charakterystyka dotacji

Dotacje z jednej strony pomagają w rozwoju firm i organizacji non-profit, a z drugiej strony niszczą konkurencję. Stosowanie dotacji jest sprzeczne z zasadą konkurencji, gdyż jedno przedsiębiorstwo (dotowane przez państwo) uzyskuje uprzywilejowaną pozycję względem firm które dotacji nie otrzymały. Powoduje to niejednokrotnie rozwój firm nie - najlepszych, a takich które potrafiły pozyskać dotacje (np. dotacje unijne).

 

Dotacje celowe - definicja - dotacje celowe z budżetu państwa

 

Dotacja celowa to kolejny obok dotacji UE przykład jest darmowej nieodpłatnej pomocy finansowej. Dotacja celowa nie wymaga zwrotu. Dotacja celowa przyznawana jest zwykle ze względu na konieczność realizacji określonego celu. Instytucją przyznającą dotację jest zwykle państwo, a podmiot otrzymujący dotację musi spełnić określone warunki wstępne, które umożliwią przyjęcie i właściwe wykorzystanie dotacji.

Dotacja celowa związana jest z wypełnianiem przez dany dotowany organ określonych, ważnych dla funkcjonowania państwa (i organu) czynności, które są zbyt kosztowne, by organ poradził sobie bez pomocy finansowej państwa. Dotacja celowa to wydatki budżetu państwa, które podlegają specyficznym rodzajom rozliczania, przeznaczonym do finansowania i dofinansowania kosztów realizacji różnych inwestycji - chodzi o inwestycje samorządów, inwestycje związane z badaniami naukowymi, inwestycje państwowych zakładów budżetowych, itp. Dotacje celowe w przeciwieństwie do dotacji unijnych nie powinny zaburzyć funkcjonowania wolnego rynku, choć w praktyce i z tym różnie bywa.

 

Dotacja co to jest? Dotacje definicja opis charakterystyka dotacji.

Zobacz w menu podobne artykuły do: Dotacja co to jest? Dotacje definicja opis charakterystyka dotacji

Polski
szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym