Dotacje unijne 2014 - jaki jest poziom dofinansowania do planowanego projektu UE a jaki wkład własny?

Dotacje unijne - jaki jest poziom dofinansowania do planowanego projektu UE a jaki wkład własny?

 

Poziom dofinansowania do projektu w ramach dotacji unijnych UE, a więc także wysokość wkładu własnego - zależy m.in. od:

 


zapraszamy na szkolenia elearning z pozyskiwania dotacji unijnych na naszym portalu elearning www.nauka.poswojsku.pl : Pozyskiwanie dotacji w ramach POKL: ZASADY PRZYGOTOWANIA SKUTECZNEGO WNIOSKU

PROMOCJA SZKOLEŃ ! 

  • Programu unijnego z którego staramy się o dofinansowanie – każde działanie posiada swoje własne wytyczne ogólne, które zwykle określają minimalny i maksymalny poziom dofinansowania - od wytycznych UE zależy jaki jest maksymalny i mnimalny poziom dofinansowania dotacji unijnej, czyli całość inwestycji pomniejszona o poziom dofinansowania da nam maksymalny i minimalny wkład własny Poziom dofinansowania do projektu w ramach dotacji unijnych UE zależy od
  • Dokumentacji konkursowej – wraz z ogłoszeniem naboru w danym działaniu, publikowany jest Regulamin konkursu, w którym określany jest szczegółowy poziom dofinansowania w ramach pozyskanej dotacji unijnej UE, czyli całość inwestycji pomniejszona o poziom dofinansowania da nam maksymalny i minimalny wkład własny w ramach danego konkursu o otrzymanie dotacji unijnej
  • Projektodawcy – w ramach tego samego Konkursu, różne organizacje mogą mieć inne poziomy dofinansowania, np. Projektodawca - przedsiębiorstwo małe może otrzymać do 75% dofinansowania, a – duże już tylko 50%
  • Miejsca inwestycji – różne poziomy dofinansowania w ramach dotacji unijnych UE są na terenach poszczególnych województw, wewnątrz nich różnice są także pomiędzy dofinansowaniem projektów w zależności od prowadzenia firmy i inwestycji na obszarze miejskim lub wiejskim

SKUTECZNE POZYSKIWANIE DOTACJI UNIJNYCH 2014 - pytania w sprawie pozyskiwania dotacji unijnych: biuro@gddm.com.pl
Konsultacje w sprawie pozyskiwania dotacji unijnych - zadzwoń i umów się na spotkanie w sprawie pozyskania dotacji UE dla Twojej firmy i/lub organizacji: 43 824 59 66, 98-220 Zduńska Wola, ul. Paprocka 86
Dotacje unijne 2014 - jaki jest poziom dofinansowania do planowanego projektu UE a jaki wkład własny? : biuro@gddm.com.pl


W zależności od wyżej wymienionych czynników, poziom dofinansowania w ramach otrzymanej dotacji zwykle wynosi od 40% do 100%. Przy czym w szczególnych przypadkach może być także mniejszy.

Przykład:

Projektodawca otrzymał dofinansowanie - dotację unijną - w ramach PROW (teren wiejski) na zakup maszyn do produkcji gwoździ. Poziom dofinansowania w ramach otrzymanej dotacji unijnej: 50%. Oznacza to, że 50% środków otrzyma z ARMIR a drugie tyle będzie musiał zainwestować z własnej kasy, czyli wkład własny wyniesie 50%.

Oczywiście zarówno wkład własny jak i poziom dofinansowania obliczany jest od kwoty kwalifikowalnej - czyli bardzo często pomniejszonej o VAT.


SKUTECZNE POZYSKIWANIE DOTACJI UNIJNYCH - pytania w sprawie pozyskiwania dotacji unijnych: biuro@gddm.com.pl

 

Konsultacje w sprawie pozyskiwania dotacji unijnych - zadzwoń i umów się na spotkanie w sprawie pozyskania dotacji UE dla Twojej firmy i/lub organizacji: 43 824 59 66, 98-220 Zduńska Wola, ul. Paprocka 86

 

Zobacz w bocznym menu podobne artykuły do: Dotacje unijne 2014 - jaki jest poziom dofinansowania do planowanego projektu UE a jaki wkład własny?

szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym