Szkolenia informatyczne: biuro, technologie internetowe, egzaminy technik

CENA - OFERTA: Jesteś zainteresowany/na kursem – zapraszam do kontaktu ze mną, szczegóły: www.poswojsku.pl .

kurs tworzenie witryn www
szkolenie technik informatyk programista inf.03 ee.09 inf.04 egzamin przygotowanie

 

Finansowanie zmian w firmie: inwestycji, sprzedaży, handlu - środki zewnętrzne, dotacje

Finansowanie zmian w firmie: inwestycji, sprzedaży, handlu - środki zewnętrzne, dotacje 

 

Finansowanie zmian w firmie: inwestycji, sprzedaży, handlu – zmienny rynek

XXI wiek, to czas bardzo szybkich zmian społecznych i gospodarczych. Niezmiernie szybko zmienia się otoczenie, w którym działają firmy. Jeszcze kilka lat temu do osiągnięcia sukcesu wystarczyła znajomość branży, dobry produkt, profesjonalny i pracowity zespół pracowniczy. Niestety - globalizacja gospodarki spowodował, że Polska nie jest już zieloną odizolowaną wyspą, tylko jednym z elementów międzynarodowego organizmu gospodarczego. A to z kolei powoduje, że elementy wymienione powyżej: znajomość branży, dobry produkt, profesjonalny i pracowity zespół pracowniczy – zdecydowanie nie wystarczą do rozwijania nawet niewielkiej firmy. Obecnie do zarządzania i rozwijania firmy potrzebna jest interdyscyplinarna wiedza obejmująca - poza wyżej wymienionymi elementami - także: znajomość warunków gospodarczych w jakich przedsiębiorstwo musi działać. W szczególności niezbędna jest znajomość przyzwyczajeń, oczekiwań i potrzeb konsumentów i potencjalnych konsumentów.


Finansowanie zmian w firmie: inwestycji, sprzedaży, handlu - środki zewnętrzne, dotacje

SKUTECZNE POZYSKIWANIE DOTACJI UNIJNYCH 2014-2020 - pytania w sprawie pozyskiwania dotacji unijnych: biuro@gddm.com.pl

Konsultacje w sprawie pozyskiwania dotacji unijnych - zadzwoń i umów się na spotkanie w sprawie pozyskania dotacji UE dla Twojej firmy i/lub organizacji: 43 824 59 66, 98-220 Zduńska Wola, ul. Paprocka 86
 

Finansowanie zmian w firmie: inwestycji, sprzedaży, handlu – dostosowanie do potrzeb i oczekiwań rynku

Umiejętność dostosowania do zmieniających się warunków na rynku to jeden z elementów wychodzenia naprzeciw rosnącym oczekiwaniom klientów.  Mimo oczywistej potrzeby zmian i unowocześniania funkcjonowania przedsiębiorstwa, ich przeprowadzanie nie należy do najłatwiejszych procesów, a próby wprowadzenia mniejszych lub większych przeobrażeń niejednokrotnie napotykają trudny do pokonania opór ze strony pracowników i otoczenia, a także problemy związane ze sfinansowaniem modernizacji. Ale aby móc mówić o jakichkolwiek zmianach, musimy najpierw zastanowić się „jak sfinansować procesy zmian w firmie?”, w tym doradcze i szkoleniowe.

 

Finansowanie zmian w firmie: zewnętrzne źródła finansowania w tym dotacje unijne UE 

Istnieje wiele różnorodnych sposobów - źródeł finansowania – skupimy się na trzech:

1. dotacjach UE – dotacje unijne to finansowanie zewnętrzne

2. środkach prywatnych inwestorów – udział kapitałowy w naszej firmie to finansowanie zewnętrzne, choć inwestor stając się udziałowcem równocześnie staje się częścią firmy, czyli jego kapitał staje się kapitałem własnym firmy

3. kredytach i pożyczkach bankowych – pożyczk, kredyt, leasing to finansowanie zewnętrzne

Istnieje wiele różnorodnych kryteriów, które po zastosowaniu mogą wskazać nam, jaki rodzaj finansowania powinniśmy zastosować. Jednymi z najważniejszych są:

1. Rodzaj modernizacji, czyli co potrzebujemy sfinansować

2. Kwota, którą potrzebujemy

3. Lokalizacja przedsięwzięcia

4. Branża w której firma działa

5. Charakterystyka firmy (wielkość, udziałowcy, zasoby własne)

 

Finansowanie zmian w firmie: analiza i wybór zewnętrznego źródła finansowania

Oczywiście wybranie dokładnego sposobu finansowania powinno być poparte szczegółowymi analizami, najlepiej zewnętrznymi, gdyż tylko zewnętrzne analizy gwarantują obiektywny osąd sytuacji i potrzeb. Pewnym sposobem w przypadku niechęci skorzystania z doradców zewnętrznych może być skierowanie pracownika/cę na specjalistyczne szkolenia, związane z procesem inwestowania i finansowania zmian. Jednakże samo szkolenie nie zastąpi elementu, który we współpracy z firmami zewnętrznymi jest najważniejszy i najcenniejszy – wieloletniego doświadczenia konsultantów. Jest jeszcze jeden ważny element: obiektywizm. Pracując dłuższy czas w danej firmie, dochodzimy do takiego momentu, w którym mamy „klapki na oczach” – głównie poprzez popadanie w rutynę. To jest trochę jak w dowcipie o Panu młodym:

„Pan Młody przygotowywał się do własnego ślubu, który miał być za kilka godzin. Do pokoju wszedł stary człowiek, usiadł na fotelu i zaczął przypowieść: - Młody człowieku, na pewnym etapie życia mężczyzny Pan Bóg daje mu kobietę a odbiera rozum. Pan młody popatrzył ze zdziwieniem na staruszka, a ten kontynuował. - Potem mężczyźnie rozum przywraca, ale kobiety nie chce zabrać.”

Oczywiście równie dobrze w osobie Pana młodego moglibyśmy postawić jego przyszłą małżonkę - chemia działa podobnie.

Ale tak na poważnie, to podobnie jak młodzi przed ślubem (i jeszcze nieco po), pracownik na początku pracując dla swojego pracodawcy jest pełen zapału i ciekawych pomysłów, potem zwykle popada w rutynę - szarość dnia codziennego. Co powoduje, że wykonywane przez niego analizy nie są niestety obiektywne, a pracodawcę spostrzega w wypaczony sposób – zwykle zdecydowanie krytycznie. Zresztą potwierdza to jedno z przysłów: „Cudze chwalicie - swego nie znacie”.

Z przyczyn omówionych powyżej - menedżerowie niejednokrotnie korzystają z usług firm zewnętrznych, w szczególności, gdy należy w firmie dokonać istotnych – strategicznych zmian modernizacyjnych.


SKUTECZNE POZYSKIWANIE DOTACJI UNIJNYCH - pytania w sprawie pozyskiwania dotacji unijnych: biuro@gddm.com.pl

 

Konsultacje w sprawie pozyskiwania dotacji unijnych - zadzwoń i umów się na spotkanie w sprawie pozyskania dotacji UE dla Twojej firmy i/lub organizacji: 43 824 59 66, 98-220 Zduńska Wola, ul. Paprocka 86

Finansowanie zmian w firmie: źródła finansowania: kryteria wyboru źródła finansowania

Podstawowym kryterium przy podejmowaniu decyzji odnośnie sposobu sfinansowania inwestycji powinny być między innymi potrzeby kapitałowe. Proponuję wyznaczyć trzy umowne bariery:

A. 100.000 zł - jako granicę opłacalności przy staraniu się o dotację unijne

Pozyskanie środków z dotacji unijnych niestety kosztuje i to sporo. Doświadczona firma potrafiąca profesjonalnie i skutecznie pozyskiwać środki UE, za przygotowanie kompletu dokumentów pobiera opłatę rzędu co najmniej kilku tysięcy złotych. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż kilka tysięcy złotych przy kwocie dotacji rzędu co najmniej kilkaset tysięcy, stanowi niewielki koszt, natomiast gdyby przedsiębiorca starał się o kwotę np. 50.000 zł i miał zapłacić 5.000 złotych opłaty, wówczas stanowiłoby to dość pokaźny procent od potencjalnej kwoty dotacji.

B. 200.000 zł – jako granicę opłacalności przy staraniu się o pieniądze prywatnych inwestorów – tzw. Aniołów Biznesu

Gdyby metodą pozyskania kapitału miała być środki prywatnych inwestorów (ew. prywatnych funduszy inwestycyjnych) wówczas wymieniona kwota 200 tys. jest pewnym minimum . Przy czym faktem jest, że czasami prywatni inwestorzy akceptują kwoty nieco niższe, np. odnośnie inwestycji w nowe technologie, gdzie wkładając stosunkowo niewielką kwotę, liczą na bardzo szybki i wysoki zwrot z zainwestowanego kapitału oraz sowite zyski.

C. 500.000 zł – jako granicę opłacalności przy staraniu się o pieniądze prywatnych inwestorów na giełdzie

Gdyby miejscem pozyskania kapitału miała być NewConnect, czyli tzw. rynek małych spółek, wówczas wymieniona kwota jest adekwatna do planowanego przedsięwzięcia, natomiast w przypadku planów „wejścia” na WGPW (Warszawska Giełda Papierów Wartościowych) - kwotę tą należałoby podnieść co najmniej dwukrotnie.

szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym