Szkolenia informatyczne: biuro, technologie internetowe, egzaminy technik

CENA - OFERTA: Jesteś zainteresowany/na kursem – zapraszam do kontaktu ze mną, szczegóły: www.poswojsku.pl .

kurs tworzenie witryn www
szkolenie technik informatyk programista inf.03 ee.09 inf.04 egzamin przygotowanie

 

Biznes plan budowa, przygotowanie, struktura - podstawowe zagadnienia

BIZNESPLAN - SKUTECZNY BIZNESPLAN

Biznesplan - wprowadzenie do filozofii tworzenia i budowy biznesplanu

LUDZIE NIE PLANUJĄ PRZEGRYWAĆ - PRZEGRYWAJĄ BO NIE PLANUJĄ

Biznesplan jest dokumentem przedstawiającym działalność przedsiębiorstwa, który ma za zadanie wskazanie celów oraz metod i środków ich realizacji. Jest on zestawem dokumentów i analiz, ma szerokie zastosowanie w organizacji, jak i poza nią. Umożliwia pozyskanie środków finansowych od inwestorów i banków.

Biznesplan musi przedstawiać stan faktyczny przedsiębiorstwa, założenia i perspektywy oraz powinien przedstawiać realne trudności i sposoby ich Sporządzany jest na potrzeby wewnętrzne firmy, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej – m.in. w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji.

 

szkolenie bezpłatne Biznesplan:

Szkolenie Biznesplan Premium


 

Doradztwo - finansowanie projektów biznesowych pisanie - przygotowywanie skutecznych biznesplanów, a także pomoc w analizie i poprawieniu już napisanych biznesplanów

GDDM Potęga Wiedzy istnieje od 1997 roku. W tym czasie pomogliśmy zdobyć środki na rozwój dziesiątkom firm. Możemy pomóc także Tobie i Twojej firmie pozyskać środki finansowe:

 1. doradztwo dotyczące finansowania - pomoc przy formułowaniu pomysłu,
 2. stworzenie profesjonalnego biznesplanu,
 3. znalezienie właściwych środków finansowych (prywatne fumdusze, Aniołowie Biznesu, dotacje unijne, środki rządowe, itp.)

SZUKASZ KASY NA ROZWÓJ FIRMY? A MOŻE SZUKASZ KASKI NA STWORZENIE FIRMY POD TWÓJ KREATYWNY POMYSŁ?

NAPISZ DO NAS - POMOŻEMY W ROZWOJU TWOIM I TWOJEJ FIRMY: biuro@gddm.com.pl


 

BIZNESPLAN - SKUTECZNY BIZNESPLAN

KRYTERIA OCENY BIZNESPLANU

 

Biznes plan często sporządzany jest jako załącznik do wniosku kredytowego. Kredytobiorca musi wykazać, że nowe przedsięwzięcie będzie rentowne. W celu efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, biznes plan powinny sporządzać zarówno nowo tworzone jednostki organizacyjne, jak i wszystkie przedsiębiorstwa już funkcjonujące.


 

KRYTERIA OCENY BIZNESPLANU

Ocena biznesplanu odbywa się według kryteriów ustalonych przez inwestora.

BUDOWA - STRUKTURA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN cz. I Spis treści.

Jest to najprostsza część Biznes Planu. Robimy ją na końcu.

BIZNESPLAN cz. II Streszczenie.

Nie należy również utożsamiać Streszczenia z Wprowadzeniem, czy też Wstępem. Dobre streszczenie musi być kwintesencją całego Biznes Planu, powinno podkreślać zalety naszego przedsięwzięcia gospodarczego, jego innowacyjność, kreatywność. Ale przede wszystkim musi przekonać osobę czytającą, że nasz projekt jest wart zainteresowania od strony dochodowej.

BIZNESPLAN cz. III Ogólny opis firmy.

W tej części opisujemy podstawowe informacje o firmie. Podajemy również informacje takie jak: misja firmy - główny cel istnienia - cele dodatkowe; krótki opis podstawowych produktów; krótki opis rynku i konkurencji, z którymi firma będzie miała do czynienia.

BIZNESPLAN cz. IV Produkt i usługi.

Szczegółowy opis produktów i usług oferowanych przez firmę.

 • opis produktu w ujęciu marketingowym: charakterystyka produktu z punktu widzenia korzyści, które wyniesie klient kupując dany produkt;
 • opis produktu w ujęciu technicznym: charakterystyka produktu, opisująca jego właściwości fizyczne, wygląd; poparta być może rysunkami technicznymi, zdjęciami, itd.

 • BIZNESPLAN - SKUTECZNY BIZNESPLAN

  Doradztwo - finansowanie projektów biznesowych

  GDDM Potęga Wiedzy istnieje od 1997 roku. W tym czasie pomogliśmy zdobyć środki na rozwój dziesiątkom firm. Możemy pomóc także Tobie i Twojej firmie pozyskać środki finansowe:

  1. doradztwo dotyczące finansowania - pomoc przy formułowaniu pomysłu,
  2. stworzenie profesjonalnego biznesplanu,
  3. znalezienie właściwych środków finansowych (prywatne fumdusze, Aniołowie Biznesu, dotacje unijne, środki rządowe, itp.)

  SZUKASZ KASY NA ROZWÓJ FIRMY? A MOŻE SZUKASZ KASKI NA STWORZENIE FIRMY POD TWÓJ KREATYWNY POMYSŁ?

  NAPISZ DO NAS - POMOŻEMY W ROZWOJU TWOIM I TWOJEJ FIRMY: biuro@gddm.com.pl


   

BIZNESPLAN cz. V Plan marketingowy.

Marketing-mix: Produkt, Dystrybucja, Cena, Promocja, Personel (Twoi pracownicy), a także informacje na temat potencjalnego rynku dla produktów, konkurencji i jej produktów.

BIZNESPLAN cz. VI Zarządzanie 

Plany strategiczne i operacyjne kadra zarządzająca wraz z charakterystyką organizacji i metod zarządzania plan strategiczny, plany operacyjne.

BIZNESPLAN cz. VII Kalendarium.

Do przedstawionych w poprzedniej części dokumentu - planów operacyjnych i strategicznego, należy dopasować ramy czasowe. W ten sposób tworzymy Kalendarium.

BIZNESPLAN cz. VIII Zapotrzebowanie na kapitał.

Książka - BIZNES PLANZawarte tutaj informacje muszą pokazać, jaką część wydatków firmy w określonym czasie sfinansujemy z kapitałów własnych, a jaką z obcych - wskazać należy źródła finansowania firmy

BIZNESPLAN cz. IX Plan finansowy.

Zwykle składa się z następujących informacji: Rachunek wyników (planowane przychody wraz z planowanymi kosztami)
Planowane przepływy gotówkowe - takie zestawienie pokaże planowaną płynność firmy

BIZNESPLAN cz. X Załączniki.

W tej części dołączone są wszystkie dokumenty dodatkowe, które chcemy udostępnić osobom czytającym nasz Biznes Plan, mogą to być: dokumenty potwierdzające sytuację prawną i finansową firmy (zaświadczenia z ZUS, Urzędu Skarbowego, wyciąg z KRS/Urzędu miasta, certyfikaty, świadectwa jakości, dokumenty potwierdzające doświadczenie i wykształcenie kadry zarządzającej, różnego rodzaju analizy marketingowe (np. wyniki badań rynku), itp.


Biznes plan - budowa * Biznesplan - opracowanie pomysłu * Biznes plan - analiza finansowa * Biznesplan - analiza marketingowa 

Biznes plan = GDDM Potęga Wiedzy

biuro@gddm.com.pl - przyślij maila z opisem Twojego problemu, a my pomożemy w jego skutecznym rozwiązaniu!

BIZNESPLAN - SKUTECZNY BIZNESPLAN

szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym