Szkolenia informatyczne: biuro, technologie internetowe, egzaminy technik

CENA - OFERTA: Jesteś zainteresowany/na kursem – zapraszam do kontaktu ze mną, szczegóły: www.poswojsku.pl .

kurs tworzenie witryn www
szkolenie technik informatyk programista inf.03 ee.09 inf.04 egzamin przygotowanie

 

Co to jest Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów jak prowadzić PKPiR

Księgowość rachunkowość bezpłatne szkolenia porady kursy on-line

Co to jest Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów jak prowadzić PKPiR

 

 

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

wprowadzenie - szkolenie elearning on-line

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów jak prowadzić PKPiR

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów jak prowadzić PKPiR - tematy:

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów(skrót PKPiR lub KPiR) – co to jest?

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów wzór ...

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (PKPiR) to dokument, w którym ewidencjonowane są trzy podstawowe rodzaje informacji:

  1. Dane opisowe związane ze zdarzeniem gospodarczym – czyli kiedy – kto - komu (wraz z adresem) - co – sprzedał/ kupił/ świadczył usługę – Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów: Kolumny (PKPiR): od 1 do 6;
  2. Dane pokazujące wartość sprzedaży – Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów: Kolumny (PKPiR): od 7 do 9;
  3. Dane pokazujące wartość zakupu oraz pozostałych kosztów – Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów: Kolumny (PKPiR): od 10 do 17.

Nowością od roku 2017 jest wyodrębnienie kolumny do ewidencjonowania wydatków odliczanych w ramach ulgi badawczo-rozwojowej (kolumna 16). Do wpisywania uwag przeznaczona będzie natomiast kolumna 17, a nie jak to było w poprzednim wzorze pkpir – kolumna 16.

 

Chcesz nauczyć się księgowania w Podatkowej księdze przychodów i rozchodów? Zapraszam na bezpłatne szkolenie: Podatkowa księga przychodów i rozchodów ...

 

Finanse

to ogół zjawisk ekonomicznych; w tym gospodarczych,związanych zakumulowaniem i podziałem środków pieniężnych. Druga popularna definicja finansów wskazuje, że finanseto stosunki ekonomiczne, które wynikają z gromadzenia i wydatkowania zasobów pieniężnych, czyli z ruchu pieniądza. Stąd wzięło się przekonanie finansistów, że najbardziej nieszczęśliwy pieniądz to taki który leży i nic nie zarabia.

Zobacz w lewym menu - podobne artykuły do: Finanse, księgowość, rachunkowość ..

Masz pytanie? marketing ( at ) poswojsku.eu

 

 

W Podatkowej Księga Przychodów i Rozchodów (PKPiR) dostępne są jeszcze dwie ostatnie - skrajne kolumny, w których można notować dodatkowe informacje, wyjaśniające zdarzenia gospodarcze.

Każdemu zdarzeniu gospodarczemu odpowiada minimum jeden zapis w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów: Kolumny (PKPiR):, w ujęciu poziomym. Kolejne zdarzenia gospodarcze zapisywane są jako kolejne – poziome zapisy (rekordy). Czyli Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (PKPiR) składa się z rekordów danych zapisanych poziomo.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów - czym jest zdarzenie gospodarcze?

Zdarzenie gospodarcze, to wszystkie wartościowe zdarzenia związane z funkcjonowaniem firmy, które wpływają na wysokość uzyskiwanych przez nią przychodów i kosztów. Każde wyżej zdefiniowane zdarzenie gospodarcze powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie poprzez zapis w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów (PKPiR).

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (skrót PKPiR lub KPiR) – co to jest - fizycznie?

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (PKPiR) może być prowadzona w programie informatycznym lub w księdze papierowej. Należy tylko pamiętać, aby Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów  prowadzić zgodnie z aktualnym wzorem (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów PKPiR).

Księgowość a Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

zwana też często buchalterią – jest podstawowym elementem składowym rachunkowości. Księgowość stanowi część rejestracyjną rachunkowości. Księgowość polega na rejestracji w ujęciu pieniężnym i ilościowym, odpowiednio udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, które powodują lub mogłyby spowodować zmiany w majątku jednostki gospodarującej i źródłach jego pochodzenia.

Nieco skomplikowane są definicje księfowości i rachunkowości - prawda? Ale jak poczytasz kolejne artykuły o księgowości i rachunkowości - w.w. definicje staną się dużo bardziej zrozumiałe.

Zapraszamy na konsultacje w sprawie dotacji unijnych 2014-2020  – pomagamy i doradzamy :

GDDM Potęga Wiedzy - rodzinna firma doradcza, od kilkunastu lat pomagająca w pozyskiwaniu środków na inwestycje, szkolenia i promocje, w tym dotacje unijne 2014-2020 dla firm i organizaji niekomercyjnych:
biuro@gddm.com.pl – bezpłatne porady on-line www.gdddm.com.pl Bezpłatne konsultacje dotacje unijne 2014-2020 finansowanie inwestycji i pokl - szkoleń non-profit

 

 

Zobacz w bocznym menu podobne szkolenia do: Co to jest Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów jak prowadzić PKPiR.

 

Polski
szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym