Jakie dokumenty należy prowadzić w małej firmie – administracja i zarządzanie

Księgowość rachunkowość bezpłatne szkolenia porady kursy on-line

Jakie płacowe i personalne dokumenty należy prowadzić w małej firmieDokumenty, które należy prowadzić w małej firmie w obszarze administracja i zarządzanie:

 • uproszczona polityka rachunkowości
 • regulamin pracy i wynagrodzeń – przy zatrudnieniu powyżej 20 pracowników
 • polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w firmie wraz z  załącznikami:
  • rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w firmie
  • wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym są przetwarzane dane osobowe 
  • lista oświadczeń użytkowników o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
  • określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności ochrony danych osobowych 
  • wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych, sposobem dostępu
 • teczki osobowe pracowników
 • listy obecności pracowników

 

 ARTYKUŁY SERII: JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PROWADZIĆ W MAŁEJ FIRMIE

Jakie dokumenty prowadzić w małej firmie – dokumentacja pracownicza dla nowo zatrudnionej osoby, czyli zatrudniamy pracownika.
Jakie dokumenty prowadzić w małej firmie – dokumentacja pracownicza dla etatowców, czyli pracowników zatrudnionych na stałe u danego pracodawcy.
Jakie dokumenty prowadzić w małej firmie w zakresie BHP, czyli bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dokumentacja księgowa i podatkowa dla przedsiębiorcy prowadzącego PKPiR Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów - jakie dokumenty prowadzić w małej firmie.

 

Zobacz podobne artykuły do: Jakie dokumenty prowadzić w małej firmie – administracja i zarządzanie.

szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym