Szkolenia informatyczne: biuro, technologie internetowe, egzaminy technik

CENA - OFERTA: Jesteś zainteresowany/na kursem – zapraszam do kontaktu ze mną, szczegóły: www.poswojsku.pl .

kurs tworzenie witryn www
szkolenie technik informatyk programista inf.03 ee.09 inf.04 egzamin przygotowanie

 

Wynagrodzenie pracownika: płaca, pensja - wynagrodzenie brutto i netto wyliczenia - wyjaśnienie pojęć

Księgowość rachunkowość bezpłatne szkolenia porady kursy on-line

Wynagrodzenie pracownika płaca pensja wynagrodzenie brutto i netto wyliczenia wyjaśnienie pojęć

 

 

Wynagrodzenie (płaca, pensja)

to wypłata pieniężna oraz wartość tzw. świadczeń w naturze (towary, materiały, usługi itp.) lub ekwiwalent wypłacony pracownikom przez pracodawcę za wykonaną na jego rzecz pracę.

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest przy zawieraniu umowy o pracę, dzieło lub zlecenie. 

 

Wynagrodzenie pracownika: płaca, pensja - wynagrodzenie brutto i netto wyliczenia - wyjaśnienie pojęć

Całkowite koszty pracy

Wynagrodzenie pracownika: płaca, pensja - wynagrodzenie brutto i netto wyliczenia Wynagrodzenie brutto naliczone pracownikowi, podlega dodatkowym obciążeniom ponoszonym przez pracodawcę  czyli płatnika składek. Tymi kosztami są: składki ZUS płacone przez pracodawcę za pracownika : emerytalna 9,76%, rentowa 6,5%, wypadkowa,  składka na Fundusz Pracy (FP) 2,45%,  składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) 0,1%.
Kwota brutto + narzut na wynagrodzenia czyli suma składek na ubezpieczenie społeczne płacona przez pracodawcę  stanowi całkowity koszt wynagrodzenia pracownika ponoszony przez pracodawcę.

 

Wynagrodzenie brutto

Jest to suma wszystkich składników wynagrodzenia wypłacanych pracownikowi przez pracodawcę, przed potrąceniem składek ZUS, składki zdrowotnej i zaliczki na podatek dochodowy. Na wynagrodzenie brutto składają się między innymi: wynagrodzenie zasadnicze, dodatki do wynagrodzenia np.: dodatek stażowy, funkcyjny, premie, nagrody, wynagrodzenie urlopowe, za okres choroby, za nadgodziny, zasiłki …

 

Wynagrodzenie pracownika: płaca, pensja - wynagrodzenie brutto i netto wyliczenia - wyjaśnienie pojęć

Wynagrodzenie netto

Jest to wynagrodzenie brutto po potrąceniu:  składki ZUS opłaconej w części przez pracownika (emerytalna 9,76%, rentowa 1,5% i chorobowa 2,45%),  składki na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy.

 

Wynagrodzenie do wypłaty

Po wyliczeniu wynagrodzenia netto możemy dokonać jeszcze potrąceń z wynagrodzenia netto takich jak: ubezpieczenie PZU, alimenty, zaliczki itp. Po tych potrąceniach otrzymamy kwotę do wypłaty dla pracownika, czyli „do ręki" za jego pracę.

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2017 wynosi 2 000 zł zł brutto.

 

W okresie pierwszego roku pracy danego pracownika jego pensja na etacie nie może być niższa niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 1600 zł brutto.

 

Zobacz w bocznym menu podobne szkolenia do: Wynagrodzenie pracownika płaca pensja wynagrodzenie brutto i netto wyliczenia wyjaśnienie pojęć.

szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym