RODO GDDM szkolenia wdrożenia audyt RODO

ZUS ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne: ubezpieczenie chorobowe

Księgowość rachunkowość bezpłatne szkolenia porady kursy on-line

Chcesz nauczyć się księgowości?? Za darmo? BEZPŁATNA NAUKA KSIĘGOWOŚCI, 3-y SZKOLENIA- start: 04.09.2017r.

poswojsku.info: Raz w tygodniu kolejna część szkoleń księgowych on-line, bezpłatnie dla Ciebie

Wprowadzenie do rachunkowości, Księgowość uproszczona małej firmy, Pełna księgowość na kontach:
MUSISZ TUTAJ BYĆ W KAŻDYM TYGODNIU!

ZUS ubezpieczenie choroboweUbezpieczenia w ZUS są obowiązkowe i uciążliwe dla niemalże wszystkich Polaków. Z jednej strony specjaliści przekonują, że ubezpieczenia obowiązkowe w ZUS są koniecznością, ze względu na nasz przyszły wiek emerytalny, a z drugiej ubezpieczenia obowiązkowe w ZUS powodują, że zabierana nam jest niemalże połowa dochodów brutto. Poczytaj czym są obowiązkowe ubezpieczenia w ZUS i kto musi płacić obowiązkowe ubezpieczenie do ZUS.

ZUS ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne: ubezpieczenie chorobowe

 

UBEZPIECZENIA ZUS OBOWIĄZKOWE: UBEZPIECZENIE CHOROBOWE

Obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu podlegają następujące osoby (art. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych):

  • pracownicy,
  • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
  • osoby odbywające służbę zastępczą.

UBEZPIECZENIA DOBROWOLNE ZUS: UBEZPIECZENIE CHOROBOWE

Dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają, na swój wniosek, następujące osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi:

  • wykonujące pracę nakładczą,
  • wykonujące pracę na podstawie umowy-zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące,
  • prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące,
  • wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
  • duchowni.


Zobacz w bocznym menu podobne artykuły do: ZUS ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne: ubezpieczenie chorobowe.

szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym