Szkolenia informatyczne: biuro, technologie internetowe, egzaminy technik

CENA - OFERTA: Jesteś zainteresowany/na kursem – zapraszam do kontaktu ze mną, szczegóły: www.poswojsku.pl .

kurs tworzenie witryn www
szkolenie technik informatyk programista inf.03 ee.09 inf.04 egzamin przygotowanie

 

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa 5 sił Portera co to jest

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa 5 sił Portera co to jest

analiza konkurencyjności na rynku w pięciu wymiarach

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa 5 sił Portera co to jest

Siła rywalizacji konkurencyjnej na rynku

Zagrożenie ze strony nowych wejść na rynek

Zagrożenie ze strony substytutów

Siła przetargowa dostawców

Siła przetargowa nabywców Weryfikacja atrakcyjności sektora, badanie jego struktury.

Cel wykorzystania: lepsze poznanie otoczenia przedsiębiorstwa, ocena siły konkurentów w analizowanym sektorze. Im większe natężenie sił konkurencji tym mniejsza rentowność oraz potencjał sektora. Model został opracowany przed Michaela E. Portera w 1979 roku, amerykańskiego eksperta w dziedzinie strategii organizacji i konkurencji. Po wyróżnieniu poszczególnych elementów modelu przypisujemy każdemu z osobna kilka czynników mających wpływ na dany element rynku. Kolejnym krokiem jest ocena tych czynników pod względem ich wpływów na otoczenie analizowanej firmy. Dostawcy - siła oddziaływania dostawców:

 • stopień koncentracji sektora dostawców,
 • uzależnienie jakości produktu finalnego od jakości wyrobu dostawcy,
 • unikatowość - niepowtarzalność wyrobu dostawcy,
 • łatwość poparta niskim kosztem zmiany dostawcy,
 • duży udział dostawcy w tworzeniu zysku producentów w sektorze,
 • podjęcie przez dostawcę produkcji wyrobu finalnego,
 • ostrość walki konkurencyjnej wśród dostawców.

Nabywcy - siła oddziaływania:

 • stopień koncentracji sektora nabywcy,
 • uzależnienie jakości produktu ostatecznego od jakości produktu dostawcy,
 • unikatowość - niepowtarzalności produktu,
 • duży udział dostawcy w tworzeniu zysku nabywcy,
 • łatwość i koszt zmiany dostawcy,
 • możliwości produkcji przez nabywcę wyrobu finalnego,
 • jakość, siłę walki konkurencyjnej wśród nabywców.

Konkurencja - natężenie walki konkurencyjnej wewnątrz sektora:

 • stopień koncentracji sektora,
 • struktura udziałów konkurentów w rynku,
 • liczba i siła konkurentów.
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa 5 sił Portera co to jest

Pojawienie się nowych produktów:

 • atrakcyjność sektora: wielkość popytu i rentowności sektora w ujęciu obecnym i w ujęciu oczekiwanym (przyszłe wielkość i popyt sektora) – gdy sektor jest bardzo atrakcyjny, to tym większe jest zagrożenie kolejnymi konkurentami,
 • bariery wejścia, czyli ile trzeba wyłożyć, aby skutecznie zaistnieć i konkurować w danym sektorze, im mniejsze bariery wejścia, tym groźba konkurencji zewnętrznej jest większa; bariery wejścia mogą być typu: masowa produkcja - ekonomika skali, wysoki poziom technologiczny, dostęp do kanałów dystrybucji, urzędowe – formalne bariery, ograniczenia celne (cła zaporowe, podatki graniczne),
 • siła obronna producentów sektora - producenci będący w sektorze zwykle są w stanie skutecznie bronić dostępu przez różnego rodzaju metody ekonomiczne, choć czasami także nieekonomiczne - siłowe; walka cenowa, kanały dystrybucji.

Pojawienie się nowych substytutów:

Zmiany niektórych parametrów rynkowych i okołorynkowych, np.:

 • technologiczne – laptop, smartfon zamiast komputera, tel. komórkowego
 • poziom życia – wysokość zarobków – wyższy poziom dochodów – mniejsze zużycie ziemniaków, większe zużycie makaronu czy ryżu
 • zmiana przyzwyczajeń i zachowań – przechodzenie Polaków z wysokoprocentowych trunków w stronę niskoprocentowych

może spowodować znaczący spadek określonego produktu w danym sektorze

Masz pytanie? marketing ( at ) poswojsku.eu

Zobacz w bocznym menu podobne szkolenia do: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa 5 sił Portera co to jest.

Polski
szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym