Biznesplan podstawą skutecznego wniosku aplikującego o środki UE - szkolenie i warsztaty

Biznesplan podstawą skutecznego wniosku aplikującego o środki UE - szkolenie i warsztaty

Biznesplan jest dokumentem przedstawiającym działalność przedsiębiorstwa, który ma za zadanie wskazanie celów oraz metod i środków ich realizacji. Jest on zestawem dokumentów i analiz, ma szerokie zastosowanie w organizacji, jak i poza nią. Umożliwia pozyskanie środków finansowych od inwestorów i banków. biznesplan darmowa unijna kasa - pozyskanie środków UE i od inwestorów poprzez skuteczny biznesplan

Plan ten musi przedstawiać stan faktyczny przedsiębiorstwa, założenia i perspektywy oraz powinien przedstawiać realne trudności i sposoby ich Sporządzany jest na potrzeby wewnętrzne firmy, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej – m.in. w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji.

 

Biznes plan często sporządzany jest jako załącznik do wniosku kredytowego. Kredytobiorca musi wykazać, że nowe przedsięwzięcie będzie rentowne. W celu efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, biznes plan powinny sporządzać zarówno nowo tworzone jednostki organizacyjne, jak i wszystkie przedsiębiorstwa już funkcjonujące.


Doradztwo - finansowanie projektów biznesowych

 

GDDM Potęga Wiedzy istnieje od 1997 roku. W tym czasie pomogliśmy zdobyć środki na rozwój dziesiątkom firm. Możemy pomóc także Tobie i Twojej firmie pozyskać środki finansowe:

 

  1. doradztwo dotyczące finansowania - pomoc przy formułowaniu pomysłu,
  2. stworzenie profesjonalnego biznesplanu,
  3. znalezienie właściwych środków finansowych (prywatne fumdusze, Aniołowie Biznesu, dotacje unijne, środki rządowe, itp.)

 

SZUKASZ KASY NA ROZWÓJ FIRMY? A MOŻE SZUKASZ KASKI NA STWORZENIE FIRMY POD TWÓJ KREATYWNY POMYSŁ?

 

NAPISZ DO NAS - POMOŻEMY W ROZWOJU TWOIM I TWOJEJ FIRMY: biuro@gddm.com.pl

 Biznesplan - wprowadzenie do filozofii tworzenia i budowy biznesplanu szkolenie i warsztaty - ciąg dalszy

 

KRYTERIA OCENY

Ocena biznesplanu odbywa się według kryteriów ustalonych przez inwestora.

 

KRYTERIA OCENY – OPISANE

Element uzależniony od rodzaju instytucji do której składamy BP.

Skąd wziąć Kryteria oceny? Zwykle z Regulaminu konkursu oraz Wytyczne programowe.

 

KRYTERIA OCENY - NIEOPISANE

biznesplan warsztaty z pozyskania środków UE i od inwestorów

Co to takiego? A prawo? Czy faktycznie istnieją?

INWESTORZY

RODZAJE INSTYTUCJI, Z KTÓRYCH MOŻEMY OTRZYMAĆ FINANSOWANIE:

Instytucje bankowe

·        banki

·        firmy leasingowe

·        parabanki 

 

Inwestorzy finansowi

·        Fundusze inwestycyjne (np. seed capital)

·        Aniołowie Biznesu (prywatni inwestorzy – niezrzeszeni)

·        Prywatni Inwestorzy będący członkami różnego rodzaju mniej lub bardziej sformalizowanych funduszy kapitałowych

 biznesplan - inwestorzy - rodzaje - biznesplan

Inwestorzy pozostali

·        Instytucje związane z dystrybucją środków UE (Urzędy Marszałkowskie, WUP, ARiMR, itd.)

·        Instytucje Państwowe dofinansowujące działalność gospodarczą (WFOŚ, Urzędy Pracy, ŁARR)

Inwestorzy pozostali

·        Kontrahenci (tzw. kredyt kupiecki)

·        Rodzina, znajomi, itp.

 

KRYTERIA OCENY (NABORU) kontra OCZEKIWANIA INSTYTUCJI, DLA KTÓREJ PRZYGOTOWUJEMY WNIOSEK

 

Punkt widzenia, potrzeby i oczekiwania instytucji starającej się o dofinansowanie niejednokrotnie nie są zupełnie zbieżne z wymaganiami zawartymi w kryteriach naboru i oceny:

·       Potrzeby instytucji związane z finansowaniem projektu

·       Potrzeby instytucji z finansowaniem  okołoprojektowym

·       Oczekiwania Kierownictwa instytucji

biznesplan - jak ocenią inwestorzy biznesplan

SPOSÓB OCENY

Element uzależniony od osoby oceniającej (analizującej) nasz wniosek:

·       Dyspozycja dnia

·       Instytucje związane z dystrybucją środków UE (Urzędy Marszałkowskie, WUP, ARiMR)

 

PODSTAWY TEORETYCZNE DOTACJI UE

PROJEKTY MIĘKKIE A PROJEKTY TWARDE

PROJEKTY MIĘKKIE

Związane z podnoszeniem kwalifikacji oraz promowaniem określonych idei istotnych z punktu widzenia UE. Pokrywane są koszty organizacji i przeprowadzenia szkoleń i/lub akcji promocyjnych oraz możliwe są do sfinansowania bezpośrednio związane ze szkoleniami zakupy środków trwałych (tzw. cross financing) a także środki obrotowe np. w przypadku środków na uruchomienie działalności gospodarczej.

Podstawowe dokumenty

Wniosek o dofinansowanie będący w rzeczywistości biznesplanem

PROJEKTY TWARDE

Związane z inwestycjami w składniki majątku, np. budynki i budowle, maszyny i urządzenia, wartości niematerialne i prawne, a także w ramach tzw. cross financing – zakup usług szkoleniowych.

Podstawowe dokumenty

Wniosek o dofinansowanie

Biznesplan lub Studium Wykonalności

Załączniki

szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym