Szkolenia informatyczne: biuro, technologie internetowe, egzaminy technik

CENA - OFERTA: Jesteś zainteresowany/na kursem – zapraszam do kontaktu ze mną, szczegóły: www.poswojsku.pl .

kurs tworzenie witryn www
szkolenie technik informatyk programista inf.03 ee.09 inf.04 egzamin przygotowanie

 

Szkolenie bezpłatne Biznesplan podstawą skutecznego wniosku o dofinansowanie struktura biznesplanu

Szkolenie bezpłatne Biznesplan podstawą skutecznego wniosku o dofinansowanie struktura biznesplan

  • Streszczenie
  • Ogólny opis firmy – charakterystyka pomysłu
  • Produkty i usługi
  • Plan marketingowy - marketing-mix: Produkt, Dystrybucja, Cena, Promocja, Personel (Twoi pracownicy), a także informacje na temat potencjalnego rynku dla produktów, konkurencji i jej produktów.
  • Plan operacyjny - krok po kroku przedstaw plany operacyjne, czyli planowane działania.
  • Organizacja i zarządzanie - plany strategiczne, kadra zarządzająca wraz z charakterystyką organizacji i metod zarządzania plan strategiczny.
  • Harmonogram działań – kalendarium - do przedstawionych w poprzedniej części dokumentu - planów operacyjnych i strategicznego, należy dopasować ramy czasowe. W ten sposób tworzymy Kalendarium.
  • Analiza finansowa - zapotrzebowanie na kapitał. Zawarte tutaj informacje muszą pokazać, jaką część wydatków firmy w określonym czasie sfinansujemy z kapitałów własnych, a jaką z obcych - wskazać należy źródła finansowania firmy.
  • Analiza finansowa - plan finansowy. Zwykle składa się z następujących informacji: Rachunek wyników (planowane przychody wraz z planowanymi kosztami). Planowane przepływy gotówkowe - takie zestawienie pokaże planowaną płynność firmy.
  • Załączniki i Spis treści - w tej części dołączone są wszystkie dokumenty dodatkowe, które chcemy udostępnić osobom czytającym nasz Biznes Plan, mogą to być: dokumenty potwierdzające sytuację prawną i finansową firmy (zaświadczenia z ZUS, Urzędu Skarbowego,wyciąg z KRS/Urzędu miasta, certyfikaty, świadectwa jakości, dokumenty potwierdzające doświadczenie i wykształcenie kadry zarządzającej, różnego rodzaju analizy marketingowe (np. wyniki badań rynku), itp.

BZINESPLAN - BUDOWA - STRUKTURA

Biznesplan podstawą skutecznego wniosku o finansowanie - struktura biznesplanu

biznesplan - plany biznesowe

Zobacz w bocznym menu podobne artykuły do: Biznesplan podstawą skutecznego wniosku - struktura biznesplanu

Masz pytanie? marketing ( at ) poswojsku.eu

Zobacz w bocznym menu podobne szkolenia do: Szkolenie bezpłatne Biznesplan podstawą skutecznego wniosku o dofinansowanie struktura biznesplan.

szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym