Ebook: Księgowość uproszczona na podstawie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów - materiały szkoleniowe, spis treści i cena

Ebooki - wszystkie nasze ebooki możesz nabyć poprzez przesłanie maila na adres: marketing@poswojsku.pl

Ebook: Księgowość uproszczona na podstawie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów - materiały szkoleniowe, spis treści i cena

 

Ebook - kategoria: księgowość, rachunkowość
Tytuł: Ebook: Księgowość uproszczona na podstawie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów - materiały szkoleniowe
Autor: Agnieszka Gołębiowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo GDDM Potęga Wiedzy
Rok wydania: 2013
Język: polski
Stron: 62
Format: EBOOK Uwaga! Ebook chroniony przez watermark oraz hasło

 

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ 1

Wprowadzenie do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

 • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów – najważniejsze definicje i omówienie podstaw prawnych

 • Podmioty zobowiązane do prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,

 • Podatki pośrednie i podatki bezpośrednie,

 • Ograniczenia prawne prowadzonej działalności – pozwolenia, koncesje, licencje, itp.

 • Prawa autorskie i pokrewne w działalności gospodarczej – podstawy,

 • Pełna rachunkowość a rachunkowość uproszczona – inne rodzaje księgowości uproszczonej,

 • Rachunkowość uproszczona - Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

CZĘŚĆ 2

Dokumentacja dodatkowa - do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

 • Rozliczanie środków trwałych i wyposażenia w księgowości uproszczonej,

 • Rozliczanie kosztów użytkowania majątku prywatnego właściciela/ki (np. samochodu, budynku, itp.) w księgowości uproszczonej,

 • Podstawy rozliczania pracowników,

 • Ewidencja ZUS,

 • Ewidencja sprzedaży VAT – podstawy,

 • Ewidencja zakupu VAT – podstawy,

CZĘŚĆ 3

Zasady ujmowania operacji gospodarczych w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów

 • dokumentacja księgowa w księgowości uproszczonej,

 • podstawowe zasady prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,

 • otwieranie i zamykanie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów – Remanent Początkowy i Remanent końcowy,

 • podatki

 • przechowywanie dokumentacji księgowej,

 • ochrona danych osobowych i innych tzw. „wrażliwych”,

Materiały dodatkowe

Ćwiczenia do rozwiązania

 

Zobacz w bocznym menu podobne artykuły do: Ebook: Księgowość uproszczona na podstawie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów - materiały szkoleniowe, spis treści i cena

szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym