MODUŁ III PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ NA PODSTAWIE POLSKICH I EUROPEJSKICH NORM PRAWNYCH I WYTYCZNYCH - ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI - internetowy kurs księgowości on-line - szkolenie księgowe e-learning

Pełna Księgowość Moduł III

Księgowy - zawód z przyszłością - internetowy kurs księgowości on-line - szkolenie Premium MIII PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ NA PODSTAWIE POLSKICH I EUROPEJSKICH NORM PRAWNYCH I WYTYCZNYCH - ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI

nasze szkolenia on-line - Twój sukces zawodowy - kursy e-learning, to niskie ceny i wysoka dostępność oraz skuteczność szkoleń

Zakres tematyczny  internetowego kursu księgowości on-line - plan szkolenia księgowego:

MODUŁ III PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ NA PODSTAWIE POLSKICH I EUROPEJSKICH NORM PRAWNYCH I WYTYCZNYCH - ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI - internetowy kurs księgowości on-line - szkolenie księgowe e-learning

Lekcja 1 - szkolenie elearning internetowy kurs księgowości on-line
Elementy ewidencji księgowej

Księgi rachunkowe

Aktywa i pasywa

Podatki bezpośrednie

Podatki pośrednie.

Lekcja 2 -szkolenie elearning internetowy kurs księgowości on-line
Prezentacja majątku oraz źródeł finansowania

Prezentacja majątku oraz źródeł finansowania w bilansie

BilansRachunek zysków i strat

Pozostałe elementy sprawozdania finansowego.

Lekcja 3 -szkolenie elearning internetowy kurs księgowości on-line
Budowa i funkcjonowanie kont

Pojęcie i budowa konta

Konta bilansowe, wynikowe i pozabilansowe

Dokonywanie działań księgowych na kontach

Lekcja 4 -szkolenie elearning internetowy kurs księgowości on-line
Zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych – działalność podstawowa

Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Ewidencja zapasów, należności i środków pieniężnych

Ewidencja kapitałów (funduszy) własnych

Ewidencja zobowiązań.

Lekcja 5 -szkolenie elearning internetowy kurs księgowości on-line
Zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych – działalność pozostała

Ewidencja kosztów (ewidencja rodzajowa kosztów stanowi podstawę tego kursu)

Ewidencja przychodów.

Lekcja 6 -szkolenie elearning internetowy kurs księgowości on-line
Wynik finansowy i podatki

Rachunek zysków i stratBilansWynik podatkowy a wynik bilansowy

Zasady ustalenia wyniku finansowego

Lekcja 7 -szkolenie elearning internetowy kurs księgowości on-line
Zagadnienia dodatkowe

Podatek od firm – aspekt praktycznyKsięgowość komputerowa – jak dobrać właściwe rozwiązanie

Test MIII – zaliczenie Modułu III Księgowy - zawód z przyszłością - internetowy kurs księgowości on-line - szkolenie Premium MIII PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ NA PODSTAWIE POLSKICH I EUROPEJSKICH NORM PRAWNYCH I WYTYCZNYCH - ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI

Wykonanie ćwiczeń z Lekcji 1-7 plus zaliczenie Testu MIII uprawnia uczestnika kursu do uzyskania Certyfikatu MIII z pozytywnego zaliczenia szkolenia MODUŁ III – PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ NA PODSTAWIE POLSKICH I EUROPEJSKICH NORM PRAWNYCH I WYTYCZNYCH - ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI


Materiały dodatkowe - internetowego kursu księgowości on-line : MODUŁ III PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ NA PODSTAWIE POLSKICH I EUROPEJSKICH NORM PRAWNYCH I WYTYCZNYCH - ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI - internetowy kurs księgowości on-line - szkolenie księgowe e-learning

* Wzory dokumentów

* Ćwiczenia do rozwiązania

* Kontakt z trenerem (mail, w wersji VIP: czat, tel., kontakt bezpośredni)

* Test MIII

* Certyfikat zaliczeniowy szkolenia elearning Księgowy zawód przyszłości - MODUŁ III PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ NA PODSTAWIE POLSKICH I EUROPEJSKICH NORM PRAWNYCH I WYTYCZNYCH - ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI - internetowy kurs księgowości on-line - szkolenie księgowe e-learning

Korzyści z uczestnictwa w  internetowym kursie księgowości on-line - szkoleniu e-learning - uzyskanie:

  • nowych i podniesienie dotychczasowych kwalifikacji związanych z pracą księgowego: księgowaniami zdarzeń gospodarczych w pełnej księgowości
  • wiedzy dotyczącej prawa księgowego 
  • wiedzy z zakresu zasad i metod księgowych
  • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

Osoba prowadząca szkolenie - internetowy kurs księgowości on-line : MODUŁ III PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ NA PODSTAWIE POLSKICH I EUROPEJSKICH NORM PRAWNYCH I WYTYCZNYCH - ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI - internetowy kurs księgowości on-line - szkolenie księgowe e-learning

Trener - wykształcenie wyższe magisterskie, ponad 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu pełnej księgowości oraz uproszczonej księgowości a także w realizacji szkoleń z zakresu: księgowość pełna, księgowość uproszczona, rachunkowość, finanse, inwestycje.


Zobacz jak wyglądają nasze kursy on-line w wersji komercyjnej:

Szkolenia komercyjne - Produkcje-multimedialne ..

Księgowy - zawód z przyszłością - kurs księgowości - szkolenie Premium MIII PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ NA PODSTAWIE POLSKICH I EUROPEJSKICH NORM PRAWNYCH I WYTYCZNYCH - ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI - TEORIA

Cena szkolenia:

MODUŁ III PREMIUM PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ NA PODSTAWIE POLSKICH I EUROPEJSKICH NORM PRAWNYCH I WYTYCZNYCH - ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI - TEORIA (czas trwania: 2-4 tygodni)

* Teoria PREMIUM plus

* Kontakt z trenerem - mail (w wersji VIP: czat, tel., kontakt bezpośredni)

* Test MIII szkolenia: Księgowy - zawód z przyszłością - internetowy kurs księgowości on-line - szkolenie Premium MIII PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ NA PODSTAWIE POLSKICH I EUROPEJSKICH NORM PRAWNYCH I WYTYCZNYCH - ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI

CENA PROMOCYJNA BRUTTO: zobacz aktualny cennik szkoleń elearning w formule on-line

 

ZOBACZ TAKŻE:

MODUŁ III PREMIUM PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ NA PODSTAWIE POLSKICH I EUROPEJSKICH NORM PRAWNYCH I WYTYCZNYCH - ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI - WARSZTATY PREMIUM (czas trwania: 2-4 tygodni)

* Warsztaty PREMIUM – ćwiczenia - zadania z księgowania operacji gospodarczych na kontach księgowych - do rozwiązania wraz z aktywnym wsparciem trenera  plus

* Kontakt z trenerem - mail (w wersji VIP: czat, tel., kontakt bezpośredni)

CENA PROMOCYJNA BRUTTO: zobacz aktualny cennik szkoleń elearning w formule on-line

Zapytania i zgłoszenia do szkolenia prosimy przysyłać na maila: szkolenia@poswojsku.info  lub biuro@poswojsku.pl .

Skolenie odbywa się na naszym portalu elearning www.nauka.poswojsku.pl

 

Powyższe ceny zawierają kontakt z trenerem w postaci mailowej, w przypadku zainteresowania wersją VIP - oddzielnie wyceniamy czat, tel., kontakt osobisty, w cenie za kontakt od:

- 30 zł netto za czat (20 min)

- 50 zł netto za Kontakt telefoniczny (15 min)

- 75 zł za kontakt osobisty w siedzibie naszej firmy – za każdą rozpoczętą godzinę szkolenia.

MODUŁ III PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ NA PODSTAWIE POLSKICH I EUROPEJSKICH NORM PRAWNYCH I WYTYCZNYCH - ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI - internetowy kurs księgowości on-line - szkolenie księgowe e-learning

NIE PROWADZIMY INDYWIDUALNYCH PORAD KSIĘGOWYCH! TRENER/KA UDZIELA INFORMACJI i WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH ZAGADNIEŃ OBJĘTYCH MATERIAŁEM SZKOLENIA.

Zobacz w bocznym menu podobne internetowe kursy księgowości on-line do: MODUŁ III PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ NA PODSTAWIE POLSKICH I EUROPEJSKICH NORM PRAWNYCH I WYTYCZNYCH - ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI - internetowy kurs księgowości on-line - szkolenie księgowe e-learning

Polski
szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym