Szkolenia informatyczne: biuro, technologie internetowe, egzaminy technik

CENA - OFERTA: Jesteś zainteresowany/na kursem – zapraszam do kontaktu ze mną, szczegóły: www.poswojsku.pl .

kurs tworzenie witryn www
szkolenie technik informatyk programista inf.03 ee.09 inf.04 egzamin przygotowanie

 

MODUŁ II Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Księgowy - zawód z przyszłością - internetowy kurs księgowości on-line – szkolenie księgowe e-learning

Księgowość rachunkowość bezpłatne szkolenia porady kursy on-line

szkolenie z PKPiR Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Księgowy - zawód z przyszłością - internetowy kurs księgowości on-line - szkolenie Premium MII KSIĘGOWOŚĆ UPROSZCZONA NA PODSTAWIE: PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - ZASADY PROWADZENIA

 

Zakres tematyczny internetowego - elearning - szkolenia księgowego on-line:

 MODUŁ II Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Księgowy - zawód z przyszłością - internetowy kurs księgowości on-line – szkolenie księgowe e-learning

Lekcja 1 - internetowy kurs księgowości on-line
Wprowadzenie do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

    Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów – najważniejsze definicje i omówienie podstaw prawnych
    Podmioty zobowiązane do prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
    Podatki pośrednie i podatki bezpośrednie,
    Ograniczenia prawne prowadzonej działalności – pozwolenia, koncesje, licencje, itp.
    Prawa autorskie i pokrewne w działalności gospodarczej – podstawy,
    Pełna rachunkowość a rachunkowość uproszczona – inne rodzaje księgowości uproszczonej,

 
MODUŁ II Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Księgowy - zawód z przyszłością - internetowy kurs księgowości on-line – szkolenie księgowe e-learning

Lekcja 2 - internetowy kurs księgowości on-line
Dokumentacja dodatkowa - do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

    Rozliczanie środków trwałych i wyposażenia w księgowości uproszczonej,
    Rozliczanie kosztów użytkowania majątku prywatnego właściciela/ki (np. samochodu, budynku, itp.) w księgowości uproszczonej,
    Podstawy rozliczania pracowników,
    Ewidencja ZUS,
    Ewidencja sprzedaży VAT – podstawy,
    Ewidencja zakupu VAT – podstawy,

 
MODUŁ II Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Księgowy - zawód z przyszłością - internetowy kurs księgowości on-line – szkolenie księgowe e-learning

Lekcja 3 - internetowy kurs księgowości on-line
Zasady ujmowania operacji gospodarczych w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów

    dokumentacja księgowa w księgowości uproszczonej,
    podstawowe zasady prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
    otwieranie i zamykanie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów – Remanent Początkowy i Remanent końcowy,
    podatki
    przechowywanie dokumentacji księgowej,
    ochrona danych osobowych i innych tzw. „wrażliwych”,
    ćwiczenia do rozwiązania do Lekcji: 1, 2 i 3.

PKPiR uczymy od podstaw - aż po dokonanie pierwszych samodzielnych księgowań.W naszym internetowym kursie księgowości on-line - po zaliczeniu materiału edukacyjnego teoretycznego, Uczestnik szkolenia otrzymuje w ramach warsztatów dodatkowe materiały - do samodzielnego zaksięgowania. Po wykonaniu zadań Uczestnik odsyła wykonane ćwiczenia do Trenera (w wersji szkolenia ze wsparciem trenera) prowadzącego szkolenie.

W przypadku pytań, w wersji szkolenia ze wsparciem trenera Uczestnicy mają mailowy dostęp do Trenera prowadzącego szkolenie i warsztaty. Kurs trwa 14 dni, w trakacie których każdy z Uczestników ma do dyspozycji Trenera - w wersji VIP - on-line na czat - 2 razy po 15 minut i/lub telefonicznie.

Wykonanie ćwiczeń z Lekcji 1-3 plus zaliczenie Testu MII uprawnia uczestnika kursu do uzyskania Certyfikatu MII z pozytywnego zaliczenia szkolenia MODUŁ II – Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów - zasady prowadzenia

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu – uzyskanie:

  • nowych i podniesienie dotychczasowych kwalifikacji związanych z codziennym użytkowaniem Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
  • wiedzy dotyczącej prawa podatkowego 
  • wiedzy z zakresu zasad i metod księgowych
  • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

Osoba prowadząca szkolenie:

Trener - wykształcenie wyższe magisterskie, ponad 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu księgowości oraz w realizacji szkoleń z zakresu: księgowość, rachunkowość, finanse, inwestycje.


Zobacz jak wyglądają nasze kursy on-line w wersji komercyjnej:

Szkolenia komercyjne - Produkcje-multimedialne ..

Księgowy - zawód z przyszłością - internetowy kurs księgowości on-line - szkolenie Premium MII KSIĘGOWOŚĆ UPROSZCZONA NA PODSTAWIE: PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - ZASADY PROWADZENIA

Cena szkolenia: KSIĘGOWOŚĆ UPROSZCZONA NA PODSTAWIE: PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - ZASADY PROWADZENIA - internetowy kurs księgowości on-line - obejmuje

Wersja I - kontakt z trenerem:

* Teoria PREMIUM plus

* Ćwiczenia z księgowania do wykonania wraz ze sprawdzeniem

* Kontakt z trenerem - mail (w wersji VIP wycenianej indywidualnie: czat, tel., kontakt bezpośredni)

* Test MII

* Certyfikat ukończenia szkolenia elearning: Księgowy - zawód z przyszłością - MODUŁ II Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów- internetowy kurs księgowości on-line – szkolenie księgowe e-learning

CENA PROMOCYJNA BRUTTO: zobacz aktualny cennik szkoleń elearning w formule on-line

Wersja II - bez kontaktu z trenerem:

* Teoria PREMIUM plus

* Ćwiczenia z księgowania do wykonania

* Test MII

* Certyfikat ukończenia szkolenia elearning: Księgowy - zawód z przyszłością - MODUŁ II Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów- internetowy kurs księgowości on-line – szkolenie księgowe e-learning

zobacz aktualny cennik szkoleń elearning w formule on-line

Zapytania i zgłoszenia do szkolenia prosimy przysyłać na maila: szkolenia@poswojsku.info  lub biuro@poswojsku.pl .

Szkolenie odbywa się na naszym portalu elearning www.nauka.poswojsku.pl

CENA PROMOCYJNA BRUTTO: zobacz aktualny cennik szkoleń elearning w formule on-line

Powyższe ceny zawierają kontakt z trenerem w postaci mailowej, w przypadku zainteresowania wersją VIP - oddzielnie wyceniamy czat, tel., kontakt osobisty, w cenie za kontakt od:

- 30 zł netto za czat (20 min)

- 50 zł netto za Kontakt telefoniczny (15 min)

- 75 zł za kontakt osobisty w siedzibie naszej firmy – za każdą rozpoczętą godzinę szkolenia.

MODUŁ II Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Księgowy - zawód z przyszłością - internetowy kurs księgowości on-line – szkolenie księgowe e-learning

NIE PROWADZIMY INDYWIDUALNYCH PORAD KSIĘGOWYCH! TRENER/KA UDZIELA INFORMACJI i WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH ZAGADNIEŃ OBJĘTYCH MATERIAŁEM SZKOLENIA.

Zobacz w bocznym menu podobne szkolenia do: MODUŁ II Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Księgowy - zawód z przyszłością - internetowy kurs księgowości on-line – szkolenie księgowe e-learning

Polski
szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym