Szkolenia informatyczne: biuro, technologie internetowe, egzaminy technik

CENA - OFERTA: Jesteś zainteresowany/na kursem – zapraszam do kontaktu ze mną, szczegóły: www.poswojsku.pl .

kurs tworzenie witryn www
szkolenie technik informatyk programista inf.03 ee.09 inf.04 egzamin przygotowanie

 

Html5 znaczniki budowa strony www technologia html5 podstawowe znaczniki

flag language

Html5 znaczniki budowa strony www technologia html5 podstawowe znaczniki HTML

HTML – CO POWINIENEŚ/AŚ WIEDZIEĆ O TECHNOLOGII HTML5

PODSTAWOWE ZNACZNIKI HTML5 (sekcja body)

Pamiętaj o zamykaniu każdego znacznika!

 

Html5 znaczniki budowa strony www technologia html5 podstawowe znaczniki HTML

ZNACZNIK HEADER

W HTML4 nagłówek opisany był jako:<div id="header">Treść nagłówka</div>

znaczniki html 5 poswojsku.info

W HTML5 nagłówek to po prostu header:<header>

Treść nagłówka</header>

Znacznika <header> trzeba używać przede wszystkim jako nagłówek całej strony, a nie jako nagłówek pojedynczych elementów blokowych.W <header> znacznika umieścić nagłówki H1-H6, logo strony, nawigację, itp. Wspomnieliśmy, że znacznik <header> powinien zawierać informacje, które będą pomocne pod względem wprowadzenia do treści właściwej albo jeśli chodzi o nawigację. Przyjrzyjmy się teraz znacznikowi <nav>.

Html5 znaczniki budowa strony www technologia html5 podstawowe znaczniki HTML

ZNACZNIK NAV

Stare podejście w HTML4:<div id="nav"></div>

W HTML5 należy napisać:<nav></nav>Znacznik <nav> stosujemy tam, gdzie prezentujemy odnośniki do innych podstron, czyli zwykle jest to menu strony. Znacznik <nav> służy do wskazania głównych bloków nawigacyjnych. Jeżeli na stronie mamy menu z linkami do podstron oraz stopkę strony, w której umieścimy różne linki, to znacznika <nav> nie należy używać w drugim wypadku.

ZNACZNIK FOOTER

W HTML4 pisaliśmy:<div id="footer"></div>

W HTML5 jest zapis:<footer></footer>

FOOTER to stopka elementu, w którym został użyty znacznik. Strona może zawierać więcej niż jeden znacznik footer, ale każdy musi być w innej sekcji (to znaczy musi być włożony do innego znacznika).

ZNACZNIKI: ARTICLE, SECTION I DIV

Każdy z tych znaczników tworzy kontener na wybranych fragmentach strony. Znacznik <article> to specjalny typ sekcji znacznika <section>. Obydwa są nowością w HTML5, natomiast znacznik <div>, który w HTML4 jako jedyny tworzył kontenery, w HTML5 nadal ma zastosowanie jako kontener. Różnice leżą w semantyce elementów:    <section> jest kontenerem - blokiem - zawierający treść powiązaną ze sobą;    <article> to niezależny, samodzielny blok zawierający treść powiązaną ze sobą,     <div> to blok zawierający dowolną treść i jako jedyny z trzech wymienionych działa we wszystkich nawet najstarszych przeglądarkach, dlatego wielu twórców stron internetowych w dalszym ciągu używa tylko i wyłącznie div’a, co jest błędem z punktu widzenia zaleceń W3C.

Oczywiście każdy z powyższych znaczników musi być zamknięty:

    <section>  </section>  

    <article> </article> 

    <div> </div>

ZNACZNIK p

Do oznaczania akapitów używamy elementu <p> </p>

ZNACZNIK h

Do oznaczania nagłówków używamy elementu h - od h1 do h6.

<h1> </h1>

<h2> </h2>

<h3> </h3>

<h4> </h4>

<h5> </h5>

<h6> </h6>

ZNACZNIK ASIDE

ASIDE to  sekcja, w której umieszcza się treść powiązaną ze znacznikiem, w którym występuje, ale nie jest on wymagany, aby zrozumieć treść główną zadeklarowaną w znaczniku głównym. Najczęściej umieszcza się w tym znaczniku przypisy oraz reklamy.

ZNACZNIK span

Znacznik span umożliwia sformatowanie kawałka tekstu

ZNACZNIK li

Listy nienumerowane, to listy powiązanych ze sobą elementów, takich jak odnośniki nawigacyjne czy nagłówki. <li> </li>

ZNACZNIK ol

Listy numerowane, to listy powiązanych ze sobą numerowanych elementów, takich jak odnośniki nawigacyjne czy nagłówki.<ol> </ol>

Tworząc kod html należy zawsze pamiętać o zamykaniu znaczników. Np. otwierający znacznik <p> musi mieć swoje zamknięcie </p>, podobnie jak prawie wszystkie inne znaczniki. Wyjątkiem jest kilka samozamykających się znaczników jak <br> i <img>.

ZNACZNIK br

Znacznik ten łamie linię tekstu - przenosi tekst do kolejnej linijki, ale w HTML5 nie zaleca się wykorzystywania tego znacznika, chyba że w ostateczności.

ZNACZNIK img

Znacznik img - osadza w danym miejscu dokumentu – obrazek. Jest jednym z samozamykających się znaczników.<img src="//www.poswojsku.info/poswojskulogo.jpg" alt="logo poswojsku"/>

 

Zobacz w menu podobne artykuły do: Html5 znaczniki budowa strony www technologia html5 podstawowe znaczniki HTML

 

Polski

Budowa responsywnych i mobilnych stron internetowych

bezpłatny kurs internetowy szkolenia, filmy: kliknij w temat, którego chcesz się nauczyć

szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym