RESTful co to jest żądania http operacje CRUD metoda Get Put Post Delete

Responsywne mobilne strony internetowe kurs bezpłatny

bezpłatny kurs internetowy szkolenia, filmy: kliknij w temat, którego chcesz się nauczyć

flag language

RESTful co to jest żądania http operacje CRUD metoda Get Put Post Delete

framework JavaScript poswojsku

 

RESTful co to jest żądania http operacje CRUD

to usługi sieciowe, wykorzystujące żądania http do przeprowadzania operacji CRUD.

framework JavaScript poswojsku

RESTful co to jest żądania http operacje CRUD metoda Get Put Post Delete

CRUD - ang. - create, read, update, delete.

Metoda GET – umożliwia pobieranie obiektu danych wskazanego w adresie URL.

Metoda PUT – umożliwia uaktualnienie obiektu danych wskazanego w adresie URL.

Metoda POST – umożliwia utworzenie nowego obiektu danych, najczęściej na podstawie danych formularza sieciowego.

Metoda DELETE – umożliwia usunięcie obiektu danych wskazanego w adresie URL.

W kolejnych częściach poradnika zobaczysz jak używać wbudowane komponenty AngularJS, a także jak tworzyć własne komponenty AngularJS.

Angular 1:

Angular tworzenie nowoczesnej strony poradnik framework JavaScript Angular

Angular budowa sklepu pierwszy produkt wizualizacja poradnik

 

Zobacz w menu podobne artykuły do: RESTful co to jest żądania http operacje CRUD metoda Get Put Post Delete

Budowa responsywnych i mobilnych stron internetowych

bezpłatny kurs internetowy szkolenia, filmy: kliknij w temat, którego chcesz się nauczyć

szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym