Szkolenia informatyczne: biuro, technologie internetowe, egzaminy technik

CENA - OFERTA: Jesteś zainteresowany/na kursem – zapraszam do kontaktu ze mną, szczegóły: www.poswojsku.pl .

kurs tworzenie witryn www
szkolenie technik informatyk programista inf.03 ee.09 inf.04 egzamin przygotowanie

 

Commercial papers papiery dłużne bony komercyjne bony handlowe KWIT WOI

flag language

Commercial papers papiery dłużne bony komercyjne bony handlowe KWIT WOI 2023

bony komercyjne, bony handlowe, Komercyjne Weksle Inwestycyjno-Terminowe, Weksle Obrotowo-Inwestycyjne

Commercial papers należą obok bonów skarbowych i bonów pieniężnych do najbardziej popularnych instrumentów rynku pieniężnego (finansowania dłużnego). Pomysł emisji „commercial papers” narodził się w XIX wieku. Termin „commercial paper” (commercial papers) bardzo często jest potoczną nazwą krótkoterminowych oprocentowanych weksli własnych, emitowanych przez duże spółki cechujące się wysokim poziomem wiarygodności finansowej. W praktyce są to krótkoterminowe (z terminem wykupu od 7 dni do 12 m-cy), emitowane z dyskontem, papiery na okaziciela.

Przedsiębiorstwa emitujące commercial papers wykorzystują CP przede wszystkim w celach okresowego finansowania bieżących potrzeb, wspomagając nimi lub wręcz zastępując kredyty bankowe. Jedną z najważniejszych cech tego rodzaju instrumentów jest fakt, iż są to papiery nie zabezpieczone (zwykle nie zabezpieczone), w związku z tym nie dotyczy ich wiele ograniczeń istniejących przy innych formach finansowania. Z drugiej strony, jako że wierzytelność związana z commercial papers jest nie zabezpieczona, gwarancją tych instrumentów jest dobre imię ich emitenta. Z tego względu na naszym rynku głównymi emitentami są spółki znane (głównie giełdowe) oraz polskie oddziały zagranicznych koncernów. Nie oznacza to oczywiście, że emitentem commercial papers nie może być firma mniej znana na rynku, jednak w takim przypadku wiąże się to z nieco większym kosztem obsługi długu. Firmy mniej znane muszą się ponadto poddać pewnego rodzaju badaniu przez bank plasujący emisję na rynku, który w pewnym sensie także ręczy (swym dobrym imieniem) za wiarygodność emitenta, a czasami gwarantuje wykup commercial papers swojego klienta.

Na polskim rynku jako pierwszy pojawił się bon komercyjny. Został on opracowany i wprowadzony do obrotu przez PBR S. A. Kilka banków (np. BGK, RCB) przejęło od PBR-u nazwę „bon komercyjny” oraz zasady jego budowy i funkcjonowania. Natomiast inne stworzyły krótkoterminowe papiery dłużne funkcjonujące na innych zasadach lub też tylko inaczej się nazywające - np. bon handlowy BH. W Polsce historycznie rzecz ujmując istnieją cztery podstawowe odmiany commercial papers:

 

Commercial papers papiery dłużne bony komercyjne bony handlowe KWIT WOI

 

1. emitowane na podstawie kodeksu cywilnego:

- bony komercyjne;

- bony handlowe;

2. emitowane na podstawie prawa wekslowego:

- KWIT-y (Komercyjne Weksle Inwestycyjno-Terminowe);

- WOI-e (Weksle Obrotowo-Inwestycyjne).

 

Dla każdej odmiany (ale nie dla każdej konkretnej emisji) commercial papers istnieje:

* rynek pierwotny - rynek na którym inwestor nabywa commercial papers - poprzez agenta emisji - bezpośrednio od emitenta;

* rynek wtórny - rynek na którym inwestor nabywa commercial papers - poprzez agenta emisji lub poprzez innego pośrednika - od innego inwestora (bardzo często inwestorem jest agent emisji).

Rynki te są organizowane przez banki będące agentami emisji. Największy jest rynek bonów komercyjnych, które kwotowane są między bankami.

 

Zobacz w menu podobne artykuły do: Commercial papers papiery dłużne bony komercyjne bony handlowe KWIT WOI (bony komercyjne, bony handlowe, Komercyjne Weksle Inwestycyjno-Terminowe, Weksle Obrotowo-Inwestycyjne)

Polski
szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym