Opis stanowiska pracy - definicja, przykład

flag language

OPIS STANOWISKA PRACY - DEFINICJA, PRZYKŁAD

 

OPIS STANOWISKA PRACY - DEFINICJA, PRZYKŁAD

Każde stanowisko można porównać ze względu na wagę trzech następujących elementów:

 

1        

WYNIK KOŃCOWY

 

Czy stanowisko ma wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa? Jeżeli tak to w jaki sposób?

 

 

2        

KOMPETENCJE

 

Jakie warunki (wiedza, zdolności, umiejętności, zainteresowania) są konieczne do pełnienia danej funkcji?

 

 

3        

INICJATYWA TWÓRCZA

 

Jakie problemy należy rozwiązywać w toku codziennej pracy? W jaki sposób?

 

OPIS STANOWISKA PRACY - DEFINICJA, PRZYKŁAD

 

CELE OPISU STANOWISKA

 • rozpoznanie miejsca i roli danego stanowiska w strukturze firmy,

 • sprawdzenie zgodności z rozdziałem obowiązków w strukturze organizacyjnej,

 • sprawdzenie analogii punktów widzenia każdej z mianowanych osób oraz ich przełożonych na temat rodzaju i zakresu obowiązków,

 • ułatwienie zrozumienia wymogów i stopnia trudności każdego stanowiska w aspekcie:

- sprawiedliwej oceny,

- decyzji dotyczących rozwoju zawodowego (np. szkoleń).

 

PROFIL OSOBOWYobejmuje::

 • uzdolnienia (zdolności umożliwiające działania w określonej dziedzinie na wysokim, nieprzeciętnym poziomie)
 • zainteresowania
 • umiejętności (wiedza o czymś,  wprawa w czymś)
 • wykształcenie i przebyte szkolenia - niezbędna wiedza specjalistyczna
 • doświadczenie w wykonywaniu czynności przypisanych do stanowiska
 • prezentacja (wygląd zewnętrzny)
 • okoliczności - sytuacja rodzinna, stan zdrowia

 

OPIS STANOWISKA PRACY - DEFINICJA, PRZYKŁAD

 

Dokładne przeanalizowanie przez Ciebie - Obszarów rozpatrywanych w procesie rekrutacji – pozwoli na staranne zaplanowanie i przygotowanie się do rekrutacji, tak abyś to Ty stał się owym szczęśliwcem starającym się o pracę.

 

Zobacz w menu podobne artykuły do: OPIS STANOWISKA PRACY - DEFINICJA, PRZYKŁAD

szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym