Przygotowanie do znalezienia pracy - jak się przygotować do spotkania z pracodawcą

flag language

Przygotowanie do znalezienia pracy - jak się przygotować do spotkania z pracodawcą

PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z POSZUKIWANIEM PRACY

Rekrutacja – podstawowy sposób rozwoju wszystkich przedsiębiorstw oraz szansa dla bezrobotnych?

Co to jest rekrutacja? Definicje ważnych pojęć związanych z rekrutacją.

Czy rekrutacja to tylko pozyskiwanie personelu z zewnątrz?

Kto może rekrutować? Własna czy obca? Zasady wyboru formy rekrutacji.

 

Przygotowanie do znalezienia pracy - jak się przygotować do spotkania z pracodawcą

Na początek warto, abyś poznał podstawowe definicje, które związane są z rekrutacją.

REKRUTACJA, nazywana również naborem lub pozyskiwaniem pracowników jest podstawowym sposobem rozwoju zasobów ludzkich większości przedsiębiorstw. Jej podstawowym celem jest znalezienie optymalnego pracownika na określone stanowisko robocze. To z punktu widzenia firmy, a z punktu widzenia Ciebie – poszukującego pracy - rekrutacja to szansa na zmianę w Twoim życiu, szansa na pracę, pieniądze, awanse, zaszczyty, a być może na Twoje być albo nie być. Dlatego właśnie powinieneś przygotować się niezmiernie starannie do odbycia procesu rekrutacji, im lepiej będziesz przygotowany – tym większe będą Twoje szanse na dokonanie pozytywnych zmiany.

PRZYGOTOWANIE DO ZNALEZIENIA PRACYHUMAN RESOURCES (HR), czyli Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi (ZZL) - jest jednym z najważniejszych elementów zarządzania przedsiębiorstwem. Zajmuje się m. in.: badaniem satysfakcji z pracy; doskonalaniem organizacji, poprawą jej kondycji; analizą kosztów pracy; prowadzeniem działań mających na celu wywołanie pozytywnych skojarzeń o pracodawcy; oceną krótko- i długookresową pracowników; planowaniem zasobów ludzkich; projektowaniem stanowisk pracy; tworzeniem systemów motywacyjnych; budowaniem ścieżek kariery zawodowej pracowników; wartościowaniem pracy;

Curriculum Vitae (CV) - zwane również Resume - to po prostu Życiorys. Odpowiednio napisany, krótki i czytelny jest wizytówką w oczach pracodawcy. Nieatrakcyjne CV dyskwalifikuje już na wstępie rekrutacji.

 List Motywacyjny - krótko opisujemy w nim dlaczego i w jakim celu piszemy do danej firmy, kim jesteśmy, co potrafimy, co już osiągneliśmy oraz co planujemy robić dalej.

Interview - wywiad z kandydatem ubiegającym się o pracę.

Headhunting - dosłownie: "łowienie głów", czyli rekrutacja personelu.

Outsourcing - jest to przekazywanie zewnętrznym firmom tych procesów (np. rekrutacji), które nie są podstawową działalnością przedsiębiorstwa.

 Assessment Centre (AC) - Ośrodek/Centrum Oceny (OO); jest to metoda oceny polegająca na poddawaniu kandydatów serii indywidualnych lub grupowych ćwiczeń odnoszących się do zadań typowych na danym stanowisku; pozwala na dokonanie obiektywnej oceny kompetencji uczestników na podstawie ich rzeczywistych zachowań i umiejętności.

Development Centre (DC) - jest to polityka planowania rozwoju pracowników polegająca na określeniu celów zawodowych pracownika, badanie jego predyspozycji do osiągnięcia tych celów oraz analiza obecnych celów i możliwości firmy z celami pracownika. Na tej podstawie można m.in. skonstruować plan ścieżki kariery zawodowej pracownika.

Ogłoszenie rekrutacyjne - notatka (zwykle w prasie) zawierająca informacje o zapotrzebowaniu przedsiębiorstwa na pracownika o określonych kwalifikacjach.

Outplacement - jeden z elementów restrukturyzacji, polegający głównie na pomaganiu zwalnianym pracownikom w znalezieniu nowej pracy.

 

Przygotowanie do znalezienia pracy - jak się przygotować do spotkania z pracodawcą

Jak widzisz jest tego sporo, a na dodatek nie wszystkie terminy są proste. A mogę Cię zapewnić, że z przejściem większości z nich mógłbyś mieć duże problemy. W szczególności miej się na baczności, gdy będziesz musiał wziąść udział w AC - przygotowywane są one zwykle przez wysokiej klasy specjalistów (psychologów, menedżerów, speców od HR).

Skomplikowanie procesu rekrutacji nie jest wymysłem firm doradczych czy też samych pracodawców. Dzieje się tak głównie dlatego, że efektywnie przeprowadzony proces rekrutacji zaoszczędza firmom wielu zmartwień i pozwala im uniknąć niepotrzebnych kosztów w długim okresie czasu. Dlatego też ludzie zajmujący się naborem personelu zwykle bardzo profesjonalnie podchodzą do procesu rekrutacji i chcą, aby w tym procesie brali udział tylko profesjonaliści. Jeżeli więc chesz być przez nich potraktowany poważnie – musisz zostać profesjonaliustą! Właśnie wyżej wymienione czynniki decydują, że rekrutacja bardzo często przekazywana jest w ramach outsourcingu do wyspecjalizowanych firm – zwanych „łowcami głów” (ang. Headhunting). Firmy szukające pracowników poza zlecaniem procesu rekrutacyjnego firmom doradztwa personalnego, korzystają z wielu innych metod wyszukiwania personelu. Najczęściej spotykane to:

ogłoszenia w środkach masowego przekazu (prasa, radio, internet),

szukanie poprzez urzędy pracy (tak naprawdę najmniej efektywne),

przekazanie informacji do uczelnii i szkół,

zorganizowanie dni otwartych w firmie.

Rekrutacja może być prowadzona zarówno wewnątrz zainteresowanej firmy jak i na zewnątrz.


Przygotowanie do znalezienia pracy - jak się przygotować do spotkania z pracodawcą

Rekrutacja jest procesem, który może odbywać się w dwóch formach

 

  • działań wewnętrznych                                             
  • działań zewnętrznych

Rekrutacja wewnętrzna z jednej strony optymalizuje dopasowanie kadry i jej umiejętności do rzeczywistych potrzeb organizacji, a z drugiej strony umożliwia zatrzymywanie w firmie wartościowych pracowników, którzy nie są zadowoleni z obecnie zajmowanego stanowiska lub też piastują stanowisko przeznaczone do likwidacji. Odpowiedzialnością za rekrutację wewnętrzną powinien być obarczony dział kadr, który powinien, poprzez okresowe analizy i oceny pracownicze, być w stanie określić miejsce każdej osoby w firmie.

Pamiętaj więc – jeżeli pracujesz i chcesz zmienić stanowisko, może wcale nie powinieneś szukać pracy poza swoim pracodawcą, może warto zorientować się w jego strukturach wewnętrznych, czy aby nie ma wolnego etatu na stanowisku, które Ciebie interesuje.

Ale wróćmy do podstawowego zagadnienia - do rekrutacji zewnętrznej, czyli pozyskiwania pracowników z rynku pracy. Składa się ona zazwyczaj z następujących etapów:

1.   

analiza potrzeb - określenie nazwy wolnego stanowiska pracy i dokonanie jego opisu (wartościowania), a poprzez te działania - sformułowanie wniosków co do charakterystyki poszukiwanego kandydata,

2.   

określenie w jaki sposób będziemy poszukiwanić kandydata - np. poprzez ogłoszenie w prasie czy też poprzez wyspecjalizowaną firmę doradczą oraz opracowanie narzędzi niezbędnych do procesu poszukiwania, takich jak chociażby ogłoszenie prasowe i oczywiście wdrożenie określonych metod rekrutacji,

3.   

analiza otrzymanych dokumentów aplikacyjnych w celu umówienia się na spotkanie z najbardziej odpowiednimi na dane stanowisko kandydatami,

4.   

interview, czyli odbycie spotkań z wybranymi kandydatami w celu wyselekcjonowania kilku najlepszych, którzy otrzymają zaproszenie na kolejną, bardziej zaawansowaną turę spotkań,

5.   

przeprowadzenie drugiej tury spotkań, zwykle opierającej się na studiach przypadku i/lub testach psychometrycznych (właśnie na tym etapie wykorzystywane jest bardzo często AC),

6.   

przedstawienie najlepszych 2-3 kandydatów decydentowi (zwykle: bezpośredniemu przełożonemu), czyli osobie, która jest zainteresowana przyjęciem pracownika do swojego zespołu,

7.   

podjęcie ostatecznej decyzji i podsumowanie procesu rekrutacji  w tym etapie ktoś oczywiście otrzymuje wymarzone stanowisko.

 

Przygotowanie do znalezienia pracy - jak się przygotować do spotkania z pracodawcą

Oczywiście zdarzyć się może, że nie dojdzie do niektórych z w.w. etapów, jak chociażby drugiej tury, bo okaże się, że już po pierwszej turze jeden z kandydatów będzie znacząco odbiegał poziomem od pozostałych osób i pracodawca zdecyduje się na jego zatrudnienie bez przeprowadzania kolejnych etapów. Jednakże nie jest to zbyt zalecane, bo druga tura często w dość istotny sposób weryfikuje naszą ocenę kandydata. Poza tym w praktyce bardzo często etapów jest więcej niż dwa. Dzieje się tak dlatego, że jeżeli drugą turę przejdzie pomyślnie zbyt wielu kandydatów, to trzeba zrobić dodatkowe spotkania, aby wybrać z nich tylko dwóch-trzech do spotkania z osobą zainteresowaną powiększeniem swojego zespołu. W naszych realiach zdarza się także, że osoba rekrutująca jest równocześnie osobą zatrudniającą i wówczas ostatni etap jest po prostu zbędny.

Jak widzisz rekrutacja jest dla firmy jeszcze bardziej skomplikowanym procesem niż dla Ciebie. Bądź więc profesjonalistą, a i pracodawca będzie traktował Ciebie na poważnie. Aby jeszcze lepiej zrozumieć dlaczego proces rekrutacji jest długotrwały i wymagający od Ciebie profesjonalizmu, wytrwałości i zdecydowania – zobacz jak bardzo jest on skomplikowany – na bazie zarysu przykładowego procesu przygotowania do samego etapu rekrutacji zawartego w kolejnych naszych artykułach.

 

Zobacz w bocznym menu podobne artykuły do: Przygotowanie do znalezienia pracy - jak się przygotować do spotkania z pracodawcą

szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym