Czy znam swoje mocne i słabe strony wady i zalety Analiza SWOT szukam pracy?

flag language

Zanim przystąpisz do poszukiwania pracy powinieneś zastanowić się nad:

a. samym sobą - mocne i słabe strony – wady i zalety – Analiza SWOT

b. Twoim przyszłym miejscem pracy.

Czy znam swoje mocne i słabe strony wady i zalety Analiza SWOT - analiza własnej osoby - siebie samego - szukam pracy?

 

Analiza SWOT - szukam pracy a czy znam swoje mocne i słabe strony – wady i zaletyKrótko mówiąc powinieneś dokonać analizy swoich mocnych i słabych stron – wad, zalet oraz szans i zagrożeń płynących z rynku pracy, a także od potencjalnych pracodawców. W teorii marketingu taka analiza określana jest Analizą SWOT. Moim zdaniem analizę SWOT powinno przeprowadzić się dla każdego produktu. A czy Ty na rynku pracy nie jesteś po prostu: produktem?

 

Czy znam swoje mocne i słabe strony – wady i zalety Analiza SWOT szukam pracy?: analiza  mocnych i słabych stron - wad i zalet

W przedsiębiorstwach Analiza SWOT (mocnych i słabych stron czyli wad i zalet oraz szans i zagrożeń) jest głównie wykorzystywana podczas planowania i formułowania strategii marketingowej. A przez każdego z nas Analiza SWOT może być zastosowana do planowania własnej ścieżki kariery zawodowej.

Celem Analizy SWOT (mocnych i słabych stron czyli wad i zalet oraz szans i zagrożeń) jest przeprowadzenie analizy czynników zewnętrznych otoczenia oraz czynników wewnętrznych w firmie i jej produktach. W naszym przypadku firmą i produktem jest osoba szukająca pracy.

Analiza SWOT (mocnych i słabych stron czyli wad i zalet oraz szans i zagrożeń) nazywana jest analizą mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa.

Strenght – Mocne

Weakness – Słabe

Opportunities – Szanse

Threats - Zagrożenia

W analizie SWOT dla OSOBY - na przykład dla Ciebie, określić możesz własne mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia płynące z rynku pracy, a nawet z pojedynczych ogłoszeń rekrutacyjnych.

 

Czy znam swoje mocne i słabe strony – wady i zalety Analiza SWOT szukam pracy?

Określenie atutów i słabości Osoby:

Cechy                                                                        sfera produkcji (usług)

Doświadczenie                                                         sfera marketingu

Wiedza                                                                       sfera finansów

 

Czy znam swoje mocne i słabe strony wady i zalety Analiza SWOT - analiza własnej osoby - siebie samego - szukam pracy?

 

W ramach Analizy SWOT przeanalizować powienieneś następujące czynniki płynące z otoczenia i stwarzające zagrożenia i okazje:

Rynkowe  -  siła, liczebność i strategia konkurencji (bezrobotnych)

Ekonomiczne  -  np. ogólny stan gospodarki kraju

Prawne  -  np. wymagania związane z piastowaniem niektórych stanowisk

Poziom technologii - np. stopień znajomości oprogramowania biurowego

Wiedza  -  np. znajomość określonego języka obcego

 

 

Czy znam swoje mocne i słabe strony wady i zalety Analiza SWOT - analiza własnej osoby - siebie samego - szukam pracy?

Czy znam swoje mocne i słabe strony – wady i zalety Analiza SWOT szukam pracy?

Analiza SWOT związaną z poszukiwaniem pracy powinieneś rozpocząć od własnych mocnych i słabych stron. Na początek zastanów się jakie obszary przeanalizować. A mogą to być np. Twoje:

  1. 1.    Wiedza ogólna
  2. 2.    Wiedza specjalistyczna - fachowa
  3. 3.    Cechy charakteru
  4. 4.    Zainteresowania
  5. 5.    Doświadczenie zawodowe
  6. 6.    Odbyte szkolenia specjalistyczne
  7. 7.    Odbyte szkolenia ogólne (np. znajomość języków obcych)
  8. 8.    Przedsiębiorczość/innowacyjność
  9. 9.    Ogólny stan zdrowia

10. Zdolność do samooceny (wady i zalety)

11. Równowaga wewnętrzna

12. Przedsiębiorczość, innowacyjność

13. Wytrwałość w dążeniu do celu

14. Zdolność do współpracy z innymi

15. Lojalność

16. Poleganie na sobie (wiara we własne możliwości)

17. Przywództwo

18. Motywacja wewnętrzna

19. Indywidualizm a praca w grupie

20. Odpowiedzialność za własne czyny

21. Hobby a praca

22. Materialne - m.in.: pieniądze; status materialny

23. Bezpieczeństwo a ryzyko w kwestii dochodu

24. Władza

25. Perfekcja w działaniu

26. Umiejętności interpersonalne

27. Rywalizacja

28. Ekstrawersja a introwersja

29. Poziom inteligencji (IQ oraz EQ)

 

Czy znam swoje mocne i słabe strony wady i zalety Analiza SWOT - analiza własnej osoby - siebie samego - szukam pracy?

Czy znam swoje mocne i słabe strony – wady i zalety Analiza SWOT szukam pracy?

Jak widzisz - możesz sam zrobić charakterystykę swojego obszaru związanego z Tobą na rynku pracy. Jak będziesz miał wolną chwilę – wypisz sobie wszystkie powyższe punkty i postaraj się przy każdym z nich coś napisać o sobie. A przynajmniej opracuj pierwsze 20 punktów. Na pewno to potrafisz. O większości z nich pogadaj także z przyjaciółmi i znajomymi. Być może oni widzą pewne fakty nieco inaczej?? W każdym razie opracowanie pierwszych 20 obszarów na pewno pomoże w odbyciu rozmowy rekrutacyjnej, bo o część z tych obszarów zapewne spyta się Twój przyszły pracodawca.

Dokonując opisu siebie według powyższych wskazówek będziesz lepiej zdawał sobie sprawę z własnych zalet i własnych wad dzięki Analizie SWOT. I przyda ci się to nie tylko pod kątem rozmowy kwalifikacyjnej. Jestem przekonany, że wnioski płynące z tych zapisków i przemyślenia na ich temat, umożliwią ustalenie Tobie samemu punktu, w którym się w chwili obecnej znajdujesz i punktu do którego chciałbyś dotrzeć. Tak więc powyższa analiza spowoduje, że będziesz miał podstawy do pracy nad sobą, do ciągłego doskonalenia swojej własnej osobowości. Nie zapomnij tego faktu wyeksponować w trakcie rozmowy rekrutacyjnej.

Analiza SWOT: mocnych i słabych stron czyli wad i zalet oraz szans i zagrożeń – pamiętaj:

Każdy pracodawca preferuje ludzi, którzy się rozwijają, gdyż:  „Jeżeli się nie rozwijasz – oznacza, że się cofasz”.

Zobacz w bocznym menu podobne artykuły do: Czy znam swoje mocne i słabe strony wady i zalety Analiza SWOT - analiza własnej osoby - siebie samego - szukam pracy?

szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym