Kto powinien prowadzić księgę przychodów i rozchodów rolnik przedsiębiorca spółka osoba fizyczna

Księgowość rachunkowość bezpłatne szkolenia porady kursy on-line

Kto powinien prowadzić księgę przychodów i rozchodów rolnik przedsiębiorca spółka osoba fizyczna

 

 

Kto powinien prowadzić księgę przychodów i rozchodów poradnik online, szkolenie elearning

 

Podmiotami zobowiązanymi do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów są:

  • osoby fizyczne,
  • spółki cywilne osób fizycznych,
  • spółki jawne osób fizycznych,
  • spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą.

 

Księga przychodów a rolnik:

Podatkowa księgia przychodów i rozchodów komputerPonadto - rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne bez zatrudnienia w nim pracowników, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz pracowników rolnych, wykonujący działalność gospodarczą, osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli łączny przychód z tej działalności gospodarczej nie przekracza 10.000 zł w roku podatkowym, są obowiązani prowadzić księgę przeznaczoną dla tych rolników, według wzoru uproszczonego ustalonego w załączniku do rozporządzenia.

 

Obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów dotyczy również:

  • osób wykonujących działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, zawartych na podstawie odrębnych przepisów,
  • osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar prowadzenia tej księgi przychodów i rozchodów,
  • duchownych, którzy zrzekli się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego.

Podstawa prawna prowadzenia Podatkowej księgi przychodów i rozchodów: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.).

 

Zobacz w bocznym menu podobne szkolenia do: Kto powinien prowadzić księgę przychodów i rozchodów rolnik przedsiębiorca spółka osoba fizyczna.

szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym