RODO dokumentacja wzory dokumentów rejestr czynności przetwarzania

RODO dokumentacja wzory dokumentów rejestr czynności przetwarzania

Podstawowe elementy Rejestru Czynności Przetwarzania

Poradnik o RODO, który obecnie czytasz, napisałem, aby wskazać przedsiębiorcom oraz przedstawicielom instytucji publicznych zasady postępowania w zakresie Ochrony Danych Osobowych, czyli tzw. RODO.

Pomoc w dostosowaniu Twojej firmy do RODO

Szukasz pomocy w dostosowaniu Twojej firmy do RODO? Dzwoń: 509869388, mailuj: biuro ( @ ) gddm.com.pl.

Komplesowe doradztwo RODO

Przygotowanie niezbędnej dokumentacji RODO

szkolenia RODO dla firm i instytucji

www.gddm.com.pl Zduńska Wola, Paprocka 86 - SERDECZNIE ZAPRASZAM

Rejestru Czynności Przetwarzania

Rejestry:

rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania

powinny mieć formę pisemną, w tym formę elektroniczną.

Artykuł 30 Rejestrowanie czynności przetwarzania

1. Każdy administrator oraz – gdy ma to zastosowanie – przedstawiciel administratora prowadzą rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, za które odpowiadają. W rejestrze tym zamieszcza się wszystkie następujące informacje:

 • imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe administratora oraz wszelkich współadministratorów, a także gdy ma to zastosowanie – przedstawiciela administratora oraz inspektora ochrony danych
 • cele przetwarzania;
 • opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych
 • kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych
 • gdy ma to zastosowanie, przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwa tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku przekazań, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi, dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń
 • jeżeli jest to możliwe, planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych
 • jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1

RODO dokumentacja wzory dokumentów rejestr czynności przetwarzania

RODO dokumentacja wzory dokumentów rejestr czynności przetwarzania

Każdy podmiot przetwarzający oraz - gdy ma to zastosowanie - przedstawiciel podmiotu przetwarzającego prowadzą rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora, zawierający następujące informacje:

 • imię i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe podmiotu przetwarzającego lub podmiotów przetwarzających oraz każdego administratora, w imieniu którego działa podmiot przetwarzający, a gdy ma to zastosowanie – przedstawiciela administratora lub podmiotu przetwarzającego oraz inspektora ochrony danych
 • kategorie przetwarzań dokonywanych w imieniu każdego z administratorów
 • gdy ma to zastosowanie –przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwa tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku przekazań, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi, dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń
 • jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1

Serdecznie zapraszam do poznania wszystkich części mojego poranika RODO.

kolejne części poradnika będą publikowane od 23 kwietnia do 5 maja

RODO - porady dla małej firmy

RODO Ochrona Danych Osobowych Dokumentacja wzory jak zrobić ..

Analiza ochrony danych osobowych RODO firma instytucja ..

RODO mała firma jakie dokumenty zrobić ochrona danych ..

RODO przychodnia zdrowia medycyna lekarz ochrona danych ..

RODO dokumentacja wzory dokumentów rejestr czynności przetwarzania itd ..

RODO biuro rachunkowe dokumenty ochrona danych ..

 

Zobacz w menu podobne artykuły do: RODO dokumentacja wzory dokumentów rejestr czynności przetwarzania

szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym