Szkolenia informatyczne: biuro, technologie internetowe, egzaminy technik

CENA - OFERTA: Jesteś zainteresowany/na kursem – zapraszam do kontaktu ze mną, szczegóły: www.poswojsku.pl .

kurs tworzenie witryn www
szkolenie technik informatyk programista inf.03 ee.09 inf.04 egzamin przygotowanie

 

AJAX XMLHttpRequest xhr SPA JavaScript co to jest

flag language

AJAX XMLHttpRequest xhr SPA co to jest

Poradnik, który obecnie czytasz, napisałem, aby przedstawić sposób budowy interaktywnych stron www, tzw. Single Page Application. Single Page Application są już właściwie standardem w tworzeniu stron internetowych. Podstawą SPA jest technologia AJAX oraz obiekt języków skryptowych XMLHttpRequest. W pierwszej części wyjaśnię podstawowe pojęcia czyli: AJAX, XMLHttpRequest, xhr, SPA, JavaScript.

AJAX (ang. Asynchronous JavaScript and XML czyli: asynchroniczny JavaScript i XML) to technika tworzenia zaawansowanych technologicznie stron i aplikacji internetowych. AJAX umożliwia interakcję użytkownika z serwerem bez przeładowywania zawartości całej strony, w sposób asynchroniczny. AJAX umożliwia bardziej dynamiczną interakcję z użytkownikiem niż w tradycyjnym modelu, w którym każde żądanie nowych danych wiąże się z przesłaniem całego dokumentu, np. strony HTML. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat technologii HTML – zajrzyj do mojego szkolenia z tworzenia responsywnych stron internetowych: https://www.poswojsku.info/Technologie-internetowe-web-development-HTML5-CSS3-JavaScript.html.

W technologii AJAX jednym z najważniejszych elementów jest obiekt XMLHttpRequest. Cały AJAX opiera się na metodach i właściwościach obiektu XMLHttpRequest. Dlatego zrozumienie XMLHttpRequest, jest najważniejszą częścią tego poradnika.

Cecha charakterystyczna XMLHttpRequest to możliwość wykonywania żądań użytkownika strony www, już po załadowaniu się strony. Dzięki temu nie trzeba przeładowywać całej strony, a jedynie jej niektóre elementy. Czym jest ten magiczny obiekt XMLHttpRequest?

XMLHttpRequest

XMLHttpRequest (XHR) jest obiektem języków skryptowych, także JavaScript. Obsługiwany jest przez przeglądarki internetowe - umożliwia przesyłanie żądań do serwera www za pomocą protokołu http. XMLHttpRequest łączy dane z widokiem strony. Otrzymane odpowiedzi od serwera są wykorzystywane do modyfikacji załadowanego dokumentu. Dzięki asynchronicznemu wykonywaniu żądań wykonywane są one w tle i nie przerywają interakcji użytkownika ze stroną, dynamicznie ją zmieniając. Odpowiedzi serwera najczęściej przekazywane są w formatach JSON, XML lub czystym tekstem. Wykorzystując na stronie JavaScript, zwykle wykorzystuje się format JSON, gdyż jest on podzbiorem JavaScript i bardzo dobrze współpracuje z Single Page Apps tworzonymi w JavaScript.

Cechą charakterystyczną XMLHttpRequest jest możliwość wykonywania żądań już po załadowaniu się strony internetowej w trakcie interakcji z użytkownikiem.

AJAX XMLHttpRequest xhr SPA co to jest?

Metody XMLHttpRequest

AJAX XMLHttpRequest xhr SPA JavaScript co to jest

abort()

Anuluje aktualne żądanie

getAllResponseHeaders()

Zwraca kompletny zestaw nagłówków HTTP jako łańcuch znaków.

getResponseHeader( headerName )

Zwraca wartość konkretnego nagłówka HTTP.

open( metoda, URL ), open( metoda, URL, async ), open( metoda, URL, async, userName ), open( metoda, URL, async, userName, password )

Określa metodę, URL i inne opcjonalne argumenty żądania.

Argument metoda może mieć wartość "GET", "POST", "HEAD", "PUT", "DELETE" lub inne metody HTTP wypisane w specyfikacji W3C. Argument URL może być zarówno relatywnym, jak i bezwzględnym adresem. Argument "async" określa czy żądanie powinno być przetwarzane asynchronicznie lub nie – dla 1 ("true") skrypt będzie dalej przetwarzany po wykonaniu metody send(), a dla 0 ("false") skrypt będzie przetwarzany dopiero po otrzymaniu odpowiedzi.

send( zawartość )

Wysyła żądanie.

setRequestHeader (nazwaNagłówka,zawartośćNagłówka)

Dodaje parę nagłówek/zawartość do żądań HTTP.

Serdecznie zapraszam na drugą część poradnika: AJAX XMLHttpRequest xhr SPA co to jest. Znajdziesz w niej konkretne kody żądań AJAX, wraz z praktycznym zastosowaniem.

Powodzenia w budowaniu aplikacji opartej o AJAX. Zapraszm do kolejnych moich poradników. Zobacz w bocznym menu podobne porady do: AJAX XMLHttpRequest xhr SPA co to jest?

 

Zobacz w menu podobne artykuły do: AJAX XMLHttpRequest xhr SPA co to jest?

 

Polski
szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym