Szkolenia informatyczne: biuro, technologie internetowe, egzaminy technik

CENA - OFERTA: Jesteś zainteresowany/na kursem – zapraszam do kontaktu ze mną, szczegóły: www.poswojsku.pl .

kurs tworzenie witryn www
szkolenie technik informatyk programista inf.03 ee.09 inf.04 egzamin przygotowanie

 

Pełna księgowość zasady prowadzenia ewidencji na kontach

Księgowość rachunkowość bezpłatne szkolenia porady kursy on-line

Pełna księgowość zasady prowadzenia ewidencji na kontach

Menu szkolenia znajduje się w bocznym panelu

Pełna księgowość zasady prowadzenia ewidencji na kontach

 

MODUŁ III – PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ NA PODSTAWIE POLSKICH I EUROPEJSKICH NORM PRAWNYCH I WYTYCZNYCH - ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI

Witamy serdecznie na stronach szkolenia e-learning poświęconemu Pełnej księgowości. Jeżeli chciałbyś/łabyś poznać tajniki prowadzenia Pełnej księgowości i zostać profesjonalnym księgowym/ą w zakresie pełnej księgowości - nie ociągaj się i już teraz skorzystaj z beapłatnych szkoleń i porad. Jak skorzystać z bezpłatnych szkoleń i kursów z księgowości? Po prostu wybierz właściwy temat w menu i do boju! Ucz się na bezpłatnych szkoleniach księgowych na poswojsku :).

Lekcja 1 szkolenia elearning: MODUŁ III PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ NA PODSTAWIE POLSKICH I EUROPEJSKICH NORM PRAWNYCH I WYTYCZNYCH - ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI - internetowy kurs księgowości on-line

Elementy ewidencji księgowej
* Księgi rachunkowe
* Charakterystyka aktywów i pasywów
* Podatki bezpośrednie
* Podatki pośrednie

* Ćwiczenia do rozwiązania.

Lekcja 2 szkolenie elearning: MODUŁ III PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ NA PODSTAWIE POLSKICH I EUROPEJSKICH NORM PRAWNYCH I WYTYCZNYCH - ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI - internetowy kurs księgowości on-line

Prezentacja majątku oraz źródeł finansowania
Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans
* Sprawozdanie finansowe
* Bilans
* Rachunek zysków i strat
* Pozostałe elementy sprawozdania finansowego

* Ćwiczenia do rozwiązania.

Lekcja 3 szkolenie elearning: MODUŁ III PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ NA PODSTAWIE POLSKICH I EUROPEJSKICH NORM PRAWNYCH I WYTYCZNYCH - ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI - internetowy kurs księgowości on-line

Budowa i funkcjonowanie kont
* Pojęcie i budowa konta
* Konta bilansowe, wynikowe i pozabilansowe
* Dokonywanie działań księgowych na kontach

* Ćwiczenia do rozwiązania

Lekcja 4 szkolenie elearning: MODUŁ III PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ NA PODSTAWIE POLSKICH I EUROPEJSKICH NORM PRAWNYCH I WYTYCZNYCH - ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI - internetowy kurs księgowości on-line ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI - internetowy kurs księgowości on-line

Zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych – działalność podstawowa

* Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
* Ewidencja zapasów, należności i środków pieniężnych
* Ewidencja kapitałów (funduszy) własnych
* Ewidencja zobowiązań

* Ćwiczenia do rozwiązania.

Lekcja 5 szkolenie elearning: MODUŁ III PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ NA PODSTAWIE POLSKICH I EUROPEJSKICH NORM PRAWNYCH I WYTYCZNYCH - ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI - internetowy kurs księgowości on-line

Zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych – działalność pozostała
* Ewidencja kosztów (ewidencja rodzajowa kosztów stanowi podstawę tego kursu) według rodzajów
* Ewidencja kosztów według rodzajów i według miejsc powstawania
* Ewidencja przychodów

* Ćwiczenia do rozwiązania.

Lekcja 6 szkolenie elearning: MODUŁ III PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ NA PODSTAWIE POLSKICH I EUROPEJSKICH NORM PRAWNYCH I WYTYCZNYCH - ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI - internetowy kurs księgowości on-line

Wynik finansowy i podatki

* Wynik podatkowy a wynik bilansowy
* Zasady ustalenia wyniku finansowego

* Ćwiczenia do rozwiązania

Lekcja 7 szkolenie elearning: MODUŁ III PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ NA PODSTAWIE POLSKICH I EUROPEJSKICH NORM PRAWNYCH I WYTYCZNYCH - ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI - internetowy kurs księgowości on-line

Zagadnienia dodatkowe
* Podatek od firm – aspekt praktyczny
* Księgowość komputerowa – jak dobrać właściwe rozwiązanie

* Ćwiczenia do rozwiązania

Masz pytanie? marketing ( at ) poswojsku.eu

Zobacz w bocznym menu podobne szkolenia do: Pełna księgowość na podstawie polskich i europejskich norm prawnych i wytycznych - Pełna księgowość zasady prowadzenia ewidencji na kontach - internetowy kurs księgowości on-line.

szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym