Polityka rachunkowości - zasady przygotowania - bezpłatne szkolenie

Księgowość rachunkowość bezpłatne szkolenia porady kursy on-line

Jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.
Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

 

Szkolenia elearning bezpłatne, to jedynie tekst. Zobacz jak dla porównania wyglądają nasze kursy on-line w wersji komercyjnej:

https://poswojsku.eu/poswojsku/Produkcje-multimedialne-nowoczesne-interaktywne-projekty-pomysl-kreatywne-wykonanie-fachowe-doradztwo-przy-produkcjach-multimedialnych.html

 


 

UWAGA! Na poswojsku.info znajdują się bezpłatne wersje profesjonalnych szkoleń, z zakresem tematycznym ograniczonym do minimum. Na poswojsku.info możesz jedynie poczytać podstawowe materiały szkoleniowe (e-learning) - nie oczekuj żadnego wsparcia od trenerów, nie otrzymasz także żadnego certyfikatu.

 

U nas większość szkoleń - materiałów edukacyjnych - możesz nabyć w jednej z trzech postaci:

 

1. ebook - materiały edukacyjne - zobacz szczegóły ..

 

2. szkolenie internetowe bez wsparcia trenera, największa różnica w porównaniu z ebookiem, to interaktywne materiały, no i przede wszystkim możliwość zaliczenia testu zaliczeniowego i otrzymania Certyfikatu zaświadczającego ukończenie szkolenia (dotyczy szkoleń płatnych) - zobacz szczegóły ..

 

3. szkolenie internetowe ze wsparciem trenera, otrzymujesz wszystko to samo co w punkcie 2. (materiały, Certyfikat), ale dodatkowo otrzymujesz WARSZTATY wirtualne z trenerem/ką - zobacz opisy szkoleń elearning (dotyczy szkoleń płatnych) - zobacz szczegóły ..

 

Jeżeli szukasz w pełni profesjonalnych szkoleń e-learning wraz ze wsparciem trenerów (profesjonalistów w danym temacie szkoleniowym), testem zaliczeniowym i Certyfikatem ukończenia szkolenia   - zapraszamy na nasz portal szkoleniowy - elearning: www.nauka.poswojsku.pl . Szczegółowe informacje na temat naszych profesjonalnych szkoleń on-line znajdzeisz także tutaj na www.poswojsku.info w zakładce SZKOLENIA eLEARNING.

 

DLACZEGO WARTO ZAKUPIĆ PEŁNĄ WERSJĘ SZKOLENIA? - ze wsparciem trenera - zrozumiesz nawet najtrudniejsze zagadnienia - masz pytania - napisz do nas: szkolenia@poswojsku.info .

 


 

 

 

Rachunkowość jednostki obejmuje:
1) przyjęte zasady (politykę) rachunkowości;
2) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;
3) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;
4) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
5) sporządzanie sprawozdań finansowych;
6) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;
7) poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą.

Jednostka może w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na realizację obowiązku określonego w ust. 1.

Pełen opis w wersji PREMIUM


Oferta cenowa PREMIUM szkolenia: Księgowy – zawód z przyszłością - kurs pełnej księgowości – szkolenie księgowe od podstaw ..


szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym