Przechowywanie dokumentacji księgowej - ochrona danych osobowych - bezpłatne szkolenie

Księgowość rachunkowość bezpłatne szkolenia porady kursy on-line

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI KSIĘGOWEJ

Dokumentację księgową, czyli  księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania finansowe, zwane dalej także "zbiorami", należy przechowywać w należyty sposób i chronić przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


UWAGA! Na poswojsku.info znajdują się bezpłatne wersje profesjonalnych szkoleń, z zakresem tematycznym ograniczonym do minimum. Na poswojsku.info możesz jedynie poczytać podstawowe materiały szkoleniowe (e-learning) - nie oczekuj żadnego wsparcia od trenerów, nie otrzymasz także żadnego certyfikatu.

U nas większość szkoleń - materiałów edukacyjnych - możesz nabyć w jednej z trzech postaci:

1. ebook - materiały edukacyjne - zobacz szczegóły ..

2. szkolenie internetowe bez wsparcia trenera, największa różnica w porównaniu z ebookiem, to interaktywne materiały, no i przede wszystkim możliwość zaliczenia testu zaliczeniowego i otrzymania Certyfikatu zaświadczającego ukończenie szkolenia (dotyczy szkoleń płatnych) - zobacz szczegóły ..

3. szkolenie internetowe ze wsparciem trenera, otrzymujesz wszystko to samo co w punkcie 2. (materiały, Certyfikat), ale dodatkowo otrzymujesz WARSZTATY wirtualne z trenerem/ką - zobacz opisy szkoleń elearning (dotyczy szkoleń płatnych) - zobacz szczegóły ..

Jeżeli szukasz w pełni profesjonalnych szkoleń e-learning wraz ze wsparciem trenerów (profesjonalistów w danym temacie szkoleniowym), testem zaliczeniowym i Certyfikatem ukończenia szkolenia   - zapraszamy na nasz portal szkoleniowy - elearning: www.nauka.poswojsku.pl . Szczegółowe informacje na temat naszych profesjonalnych szkoleń on-line znajdzeisz także tutaj na www.poswojsku.info w zakładce SZKOLENIA eLEARNING.

DLACZEGO WARTO ZAKUPIĆ PEŁNĄ WERSJĘ SZKOLENIA? - ze wsparciem trenera - zrozumiesz nawet najtrudniejsze zagadnienia - masz pytania - napisz do nas: szkolenia@poswojsku.info .


Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera ochrona danych powinna polegać na stosowaniu odpornych na zagrożenia nośników danych, na doborze stosownych środków ochrony zewnętrznej, na systematycznym tworzeniu rezerwowych kopii zbiorów danych zapisanych na informatycznych nośnikach danych, pod warunkiem zapewnienia trwałości zapisu informacji systemu rachunkowości, przez czas nie krótszy od wymaganego do przechowywania ksiąg rachunkowych, oraz na zapewnieniu ochrony programów komputerowych i danych systemu informatycznego rachunkowości, poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań programowych i organizacyjnych, chroniących przed nieupoważnionym dostępem lub zniszczeniem.
Księgi rachunkowe mogą mieć formę, zbiorów (z pewnymi zastrzeżeniami) utrwalonych na informatycznych nośnikach danych, pod warunkiem stosowania rozwiązań wymienionych w art. 71 ust. 2 ustawy o rachunkowości.
Jeżeli system ochrony zbiorów danych rachunkowości, utrwalonych na informatycznych nośnikach danych, nie spełnia wymagań określonych w art. 71 ust. 2, zapisy te powinny być wydrukowane w terminach przewidzianych ustawą. 
Przechowywanie ksiąg rachunkowych na innym nośniku niż wymieniony w ust. 2 jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia odtworzenia ksiąg w formie wydruków.
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INNYCH TZW. „WRAŻLIWYCH”    
Każde przedsiębiorstwo zatrudniające pracowników powinno stosować politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych
Pełen opis w wersji PREMIUM

 


propozycja dla Ciebie:

Dziękujemy za korzystanie z naszych szkoleń w wersji Standard. Prosimy także o rozważenie skorzystania ze szkoleń w wersji Premium:

szkolenia Premium – komercyjne
Szkolenia z grupy Premium – znajdują się w lewym bocznym menu na www.poswojsku.info , a po zapisaniu się i uzyskaniu dostępu - kursy w postaci multimedialnej odbywają się pod adresem www.nauka.poswojsku.pl Jest to INDYWIDUALNA NAUKA Z TRENEREM: materiały multimedialne, ćwiczenia do wykonania plus wsparcie trenera połączone z warsztatami
* Są płatne, a treści w porównaniu do treści Standard są rozszerzone o np.: dodatkowe informacje merytoryczne, wzory dokumentów, przykłady, multimedia
* Szkolenia Premium objęte są wsparciem naszej firmy, w tym trenera/ki pomagającego/ej zrozumienie prezentowanych treści
* Udostępniamy Ćwiczenia i/lub Warsztaty wraz ze wsparciem trenera/ki (ocena rozwiązanych materiałów, mail, czat on-line, itp.)
* Szkolenia Premium kończą się Testem zaliczeniowym, uprawniającym do uzyskania stosownego Certyfikatu (przesyłamy go mailem w pliku .pdf po rozwiązaniu Ćwiczeń i zaliczeniu odpowiedniego Testu)

masz pytanie w sprawie szkoleń Premium? - przyślij je do nas: szkolenia@poswojsku.info


 

Dokumentacja firmy realizującej politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych powinna opisywać sposób przetwarzania danych oraz środki ochrony tych danych. W skład tej dokumentacji wchodzą w szczególności:
1) Zarządzenia i protokoły odnoszące się do kwestii bezpieczeństwa danych osobowych, (wzór dodatkowo płatny)
2) Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych, (wzór dodatkowo płatny)
3) Instrukcja określająca sposób zarządzania i formy zabezpieczeń systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych, (wzór dodatkowo płatny)
4) Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych, (wzór dodatkowo płatny)
5) inne zarządzenia, instrukcje , wytyczne i polecenia służbowe określające zasady i procedury mające znaczenie dla ochrony danych osobowych wydawane przez upoważnione podmioty w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. (wzór dodatkowo płatny)

 

szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym