zasady

Cechy dobrego sprzedawcy 2

Cechy dobrego sprzedawcy 2 Uśmiech Uśmiech na twarzy wita i wywołuje odprężenie zarówno u klienta, jak i

Polski

SEO optymalizacja stron internetowych - zasady optymalizacji stron www pod kątem wyszukiwarek

flag language

SEO optymalizacja stron internetowych - zasady optymalizacji stron www pod kątem wyszukiwarek

Polski

Zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych działalność pozostała

Zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych działalność pozostała

Menu bezpłatnego szkolenia z księgowości / rachunkowości znajduje się w bocznym panelu

Lekcja 5 Zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych – działalność pozostała

Ewidencja kosztów (ewidencja rodzajowa kosztów stanowi podstawę tego kursu) według rodzajów

Układ rodzajowy kosztów:

1. amortyzacja - zużycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

Polityka rachunkowości zasady przygotowania dokumentacji księgowej kurs bezpłatny

Polityka rachunkowości zasady przygotowania dokumentacji księgowej kurs bezpłatny

Menu szkolenia znajduje się w bocznym panelu

Rachunkowość wprowadzenie

Rachunkowość wprowadzenie

Polski

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów zasady prowadzenia PKPiR

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów zasady prowadzenia PKPiR

 

 

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów jest odpowiednikiem kont księgowych z pełnej księgowości. Na poswojsku dowiesz się kto jest zobowiązany prowadzić Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów oraz jak powinno się PKPiR prowadzić.

Wprowadzenie do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (w skrócie KPIR)

Kto jest zobowiązany prowadzić Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów

Polski

Księgowość budżetowa - dochody i wydatki budżetowe - ewidencja - kurs on-line - internetowy

Pełna Księgowość Moduł III

Polski

Rachunkowość budżetowa – zasady, procedury, sprawozdawczość w rachunkowości budżetowej

Pełna Księgowość Moduł III

Polski

Pozyskiwanie dotacji w ramach POKL: zasady przygotowania skutecznego wniosku bezpłatne szkolenie elearning

Pozyskiwanie dotacji w ramach POKL: zasady przygotowania skutecznego wniosku szkolenie bezpłatneWitam serdecznie na szkoleniu z pozyskiwania  dotacji POKL   

Polski

Rejestracja zasady rejestracji małych przedsiębiorstw, firm

Rejestracja zasady rejestracji małych przedsiębiorstw, firm

Stan z 2011 roku - obecnie coraz sprawniej funkcjonuje tzw.: Jedno okienko". ObecnieFirmę można także zaresjestrować elektronicznie.

 

Rejestracja zasady rejestracji małych przedsiębiorstw, firm: Rejestracja w urzędzie

Aby zarejestrować działalność gospodarczą należy dokonać zgłoszenia na odpowiednich urzędowych formularzach w odpowiednich urzędach (obecnie można to zrobić w tzw. Jednym okienku), wyrobić pieczątkę firmy i założyć konto bankowe.

Polski

Bezpłatne Szkolenie elearning Zasady ujmowania operacji gospodarczych w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów - szkolenie bezpłatne darmowy kurs on-line

Lekcja 3

Bezpłatne Szkolenie elearning Zasady ujmowania operacji gospodarczych w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów - szkolenie bezpłatne darmowy kurs on-line


* dokumentacja księgowa w księgowości uproszczonej,
* podstawowe zasady prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
* otwieranie i zamykanie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów – Remanent Początkowy i Remanent końcowy,
* podatki
* przechowywanie dokumentacji księgowej,
* ochrona danych osobowych i innych tzw. „wrażliwych”,
* ćwiczenia do rozwiązania.

Strony

Subskrybuj RSS - zasady
szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym