Wyjaśnienie pojęć - co to jest: HTML CSS PHP SQL SEO CMS

flag language

 

Internet, nowoczesne technologie internetowe, aplikacje internetowe i wiele, wiele innych mniej lub bardziej skomplikowanych nazw. Poniżej znajdziesz wyjaśnienia kilku najważniejszych i najbardziej popularnych pojęć związanych z technologiami internetowymi.

 

Wyjaśnienie pojęć - co to jest: HTML, CSS, PHP, SQL, SEO, CMS

 

HTML - co to jest?

HyperText Markup Language – język oparty na znacznikach (tagach HTML) przeznaczony do tworzenia stron internetowych. Z jego pomocą możemy panować nad układem i strukturą strony WWW „układając” elementy strony. Coraz częściej używany również do tworzenia szablonów wiadomości e-mail.

 

CSS - co to jest?

Kaskadowe arkusze stylów (CSS;  Cascading Style Sheets) – język służący do opisu wyglądu naszej strony. Dzięki CSS możemy zmieniać sposób wyświetlania składających się na nią elementów: czcionek, odnośników, marginesów, pozycja danego elementu względem okna przeglądarki lub innych elementów.

 

PHP - co to jest?

Obiektowy, skryptowy język programowania zaprojektowany  do generowania stron internetowych w czasie rzeczywistym. Skrypty PHP mogą być użyte do wyświetlania kodu HTML, ale mogą być również w nim zagnieżdżone – otrzymamy wówczas tzw. dynamiczną stronę WWW. Użycie PHP znacznie przyśpiesza pracę nawet nad prostymi stronami oraz otwiera drogę do zaawansowanych rozwiązań.

 

Wyjaśnienie pojęć - co to jest: HTML, CSS, PHP, SQL, SEO, CMS

 

SQL - co to jest?

Structured Query Language – język używany do tworzenia baz danych i zarządzania ich zawartością. Jednym z systemów zarządzania bazami danych jest MySQL, który w połączeniu z PHP umożliwi nam utworzenie interaktywnej strony internetowej. W obecnych czasach stanowi standard w komunikacji z serwerami baz danych.

 

SEO - co to jest?

Search Engine Optimization – są to działania mające na celu wypromować daną stronę internetową na jak najwyższej pozycji w wyszukiwarkach dla określonych wyrażeń i słów kluczowych. W Polce pod pojęciem SEO rozumie się zarówno pozycjonowanie strony (dodawanie do katalogów itp.) jak i jej optymalizację (poprawa jakości kodu, poprawa natężenia słów kluczowych).

 

CMS - co to jest?

Content Management System – system zarządzania treścią stron – program (najczęściej napisany przy pomocy PHP, korzystający z bazy danych np. MySQL) umożliwiający łatwe, niewymagające poznania któregoś z w/w języków, tworzenie stron internetowych. Poziom zaawansowania strony zależy od możliwości danego systemu. 

 Zobacz bezpłatne szkolenie z tworzenia stron www:

Tworzenie responsywnych mobilnych stron www szkolenie bezpłatne poradnik

zobacz w Menu podobne artykuły do: "Wyjaśnienie pojęć - co to jest: HTML CSS PHP SQL SEO CMS" 

szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym