Sposoby finansowania działalności marketingowej przedsiębiorstw cz2

flag language

Porady dla firm - znajdujesz się w drugiej części artykułu:

Sposoby finansowania działalności firm

Sposoby finansowania działalności marketingowej przedsiębiorstw cz2

Bankowe źródła finansowania działalności

Może się oczywiście zdarzyć taka sytuacja, że nie masz możliwości pożyczenia środków finansowych od rodziny czy też znajomych. Nie chcesz się także starać o środki europejskie czy też z funduszy typu Venture Capital, bo na reklamę – promocję swojej działalności potrzebujesz nie kilka tysięcy euro tylko kilka tysięcy złotych. Wówczas pozostaje tylko jedna droga – w stronę banku lub instytucji parabankowej – na przykład firmy leasingowej. Oferta bankowa jest bardzo szeroka, ale nastawiona na firmy mogące wykazać się chociaż kilkumiesięczną bytnością w świecie biznesu i przede wszystkim mogące udowodnić, że w przyszłości będą przynosiły zyski, pozwalające spłacić zaciągnięte kredyty. Zwykle firmy istniejące krócej niż 6 miesięcy na rynku, uważane są przez banki za mało wiarygodne i z zasady nie udziela się im kredytów. Na początek zastanów się czy aby na pewno potrzebujesz kredytu na firmę. Może lepiej skorzystać z kredytów związanych z Twoim kontem prywatnym?

Kredyt w rachunku bieżącym osoby prywatnej

Jeżeli posiadasz 1.000 zł i dokonasz w ciągu miesiąca kilkukrotnego wpłacenia i wypłacenia tej kwoty – zrobisz sobie dodatkowy obrót na koncie. Jeżeli taką operację przeprowadzisz w kilku kolejnych miesiącach – może to pozwolić na uzyskanie kredytu w ROR (Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy). Zwykle w bankach jest procedura, mówiąca, że Klient może dostać kredyt w ROR w wysokości średnich obrotów na koncie z ostatnich sześciu miesięcy. Pewno jesteś ciekaw czy takie działania są legalne? Sam sobie musisz udzielić odpowiedzi na tak postawione pytanie, ale na pewno takie działania nie są zabronione. Czy są etyczne?? Na to również musisz sam sobie odpowiedzieć.
Kredyt w rachunku bieżącym w kilku bankach

Jeżeli operację przedstawioną w poprzednim punkcie powtórzysz w tym samym czasie w kilku różnych bankach – możesz uzyskać więcej gotówki. Ale uważaj!!! Finansowanie w ten sposób ma sens tylko w przypadku zarobienia w szybkim czasie dużych pieniędzy. W innym przypadku – prowadzi prosto do bankructwa!!! I niestety zawsze istnieje ryzyko, że banki „połapią” się w prowadzonych przez Ciebie transakcjach. Wtedy możesz być poproszony o natychmiastowy zwrot środków w każdym z banków.
swojska wiedza – kapitał ludzki Kredyt w banku na zasadach komercyjnych

Jeżeli jednak uparłeś się i chcesz dostać kredyt bankowy „na firmę” – musisz być przygotowany na początek na przygotowanie wniosku kredytowego. Zwykle wypełniany on jest według wzoru obowiązującego w danych banku i ma on formę uproszczonego biznes planu (wraz z uproszczonym Rachunkiem wyników, Bilansem i tzw. Rachunkiem przepływów pieniężnych. Do tego będziesz musiał dostarczyć dokumenty potwierdzające brak zaległości podatkowych – z Urzędu Skarbowego oraz brak zaległości w opłatach ZUS. Jeszcze tylko zabezpieczenie kredytu i już bank traktuje Ciebie poważnie. A zabezpieczeniem mogą być środki trwałe (Twój dom, samochód, działka), gotówka (której prawdopodobnie nie masz) lub też poręczenia udzielone przez co najmniej dwie osoby prawne lub fizyczne. Najpopularniejsze rodzaje kredytów jakie możesz uzyskać z banku to kredyt inwestycyjny (udzielany na sfinansowanie środków trwałych) oraz kredyt obrotowy (udzielany na sfinansowanie środków obrotowych).

Leasing

Leasing jest kolejną formą sfinansowania działalności gospodarczej. Firma leasingowa czyli leasingodawca kupuje dla Ciebie i Twojej firmy rzecz, którą potrzebujesz, ale nie masz na jej zakup wystarczających środków. Wypożycza ją Tobie (Twojej firmie) i w ten sposób stajesz się się leasingobiorcą. Za użytkowanie tej rzeczy płacisz co miesiąc przez ustalony okres czasu opłaty do kasy leasingodawcy. Po tym okresie masz zwykle możliwość wykupienia użytkowanej rzeczy za niewielkie pieniądze. Działalność leasingową świadczą zwykle firmy związane z jednym z działających na rynku banków.

A jak jest Twoja opinia co do: Sposobów finansowania działalności marketingowej przedsiębiorstw?

Zobacz w bocznym menu podobne artyukuły do: Sposoby finansowania działalności marketingowej przedsiębiorstw cz2

szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym