Szkolenia informatyczne: biuro, technologie internetowe, egzaminy technik

CENA - OFERTA: Jesteś zainteresowany/na kursem – zapraszam do kontaktu ze mną, szczegóły: www.poswojsku.pl .

kurs tworzenie witryn www
szkolenie technik informatyk programista inf.03 ee.09 inf.04 egzamin przygotowanie

 

Projekt produkt zarządzanie projektami produktami kurs bezpłatny

flag language

Projekt produkt zarządzanie projektami produktami kurs bezpłatny

Szkolenie z zarządzania projektami opracowałem na podstawie własnego wieloletniego doświadczenia zawodowego, w trakcie którego wielokrotnie zarządzałem mniejszymi i większymi projektami. Siedem z zarządzanych projektów, to były projekty współfinansowane ze środków UE, dlatego znajdziesz także informacje dotyczące zarządzania projektami współfinansowanego ze środków unijnych. Zarządzanie projektami oparłem na kilku doskonale znanych od lat metod.

Zarządzanie projektami - podstawy teoretyczne:

  • Podejście Tradycyjne - podział Projektu na fazy/ etapy
  • SCRUM - Zarządzanie Produktem
  • Agile - zarządzanie "zwinne"
  • SMART - Specific - Measurable - Acceptable - Realistic - Time-bound
  • Kanban - metoda zarządzania projektami oparta na zarządzaniu zapasami (zasobami)

Kolejne części szkolenia opisują podstawy teoretyczne niektórych z metod zarządzanie projektem - produktem oraz przede wszystkim w ramach tego bezpłatnego szkolenia z Zarządzania Projektami znajdziesz kompletne informacje dotyczące budowy zarządzania projektami oraz skutecznego zarządzania projektem.

Zarządzanie firma projekt personel definicje strategia porady bezpłatne  W kolejnych częściach poradnika zobaczysz jak krok po kroku wdrażać Zarządzanie projektami.

Projekt definiacja kierownik rola zarzadzanie projektami produktami

Projekt produkt zarządzanie projektami produktami kurs bezpłatny

Projekt produkt zarządzanie projektami produktami kurs bezpłatny - plan szkolenia elearning

Bezpłatne szkolenie z Zarządzania Projektami przygotowałem przede wszystkim z myślą o początkujących menedżerach oraz osobach, które myślą o awansie na stanowisko menedżera projektu/ produktu. Przydatne będzie także dla osób, które realizują projekt biznesowy lub społeczny, np. współfinansowany ze środków UE.

Zarządzanie projektami składa się z części - PLAN SZKOLENIA: Zarządzanie projektami - szkolenie elearning - ujęcie projektu współfinansowanego ze środków UE kurs on-line

Lekcja 1: Wprowadzenie do zarządzania projektami Przywitanie

Projekt produkt zarządzanie projektami produktami kurs bezpłatny kurs on-line

Lekcja 2: Definicja projektu Podstawowe definicje Działania, cele, rezultaty

Projekt produkt zarządzanie projektami produktami kurs bezpłatny kurs on-line

Lekcja 3: Rola kierownika projektu Funkcje kierownika projektu Kompetencje kierownika projektu Zadania kierownika projektu

Projekt produkt zarządzanie projektami produktami kurs bezpłatny kurs on-line

Lekcja 4: Sponsor projektu - instytucja, organ finansujący Odpowiedzialność sponsora Sponsor a zarządzanie projektam

Projekt produkt zarządzanie projektami produktami kurs bezpłatny kurs on-line

Lekcja 5: Cykl życia projektu Metodologia SMART Fazy cyklu życia projektu

 

Projekt produkt zarządzanie projektami produktami kurs bezpłatny kurs on-line

Lekcja 6: Inicjowanie projektu Planowanie jakości Elementy sterowania projektem Ustanowienie systemu dokumentacji

Projekt produkt zarządzanie projektami produktami kurs bezpłatny kurs on-line

Lekcja 7: Planowanie projektu Plan struktury projektu Opisy pakietów zadańHarmonogramy Siatka zadań

Projekt produkt zarządzanie projektami produktami kurs bezpłatny kurs on-line

Lekcja 8: Planowanie projektu c.d. Plan zarządzania komunikacją Plan zarządzania ryzykiem

Projekt produkt zarządzanie projektami produktami kurs bezpłatny kurs on-line

Lekcja 9: Wdrażanie projektu Procedury projektu Raportowanie stopnia realizacji celów projektu Realizacja projektu

Projekt produkt zarządzanie projektami produktami kurs bezpłatny kurs on-line

Lekcja 10: Zamykanie projektu Przygotowanie projektu do zamknięcia Analiza stanu realizacji działań Ocena stopnia realizacji założonych celów i rezultatów Test końcowy kursu: Zarządzanie projektami - szkolenie elearning - ujęcie projektu współfinansowanego ze środków UE kurs on-line


Projekt produkt zarządzanie projektami produktami kurs bezpłatny kurs on-line

 

Certyfikat ukończenia szkolenia z Zarządzania projektami - jedynie w wersji płatnej szkolenia.

Więcej informacji o kursie - szkoleniu i zapisach: szkolenia@poswojsku.info

 

Projekt produkt zarządzanie projektami produktami kurs bezpłatny kurs on-line

Jest to szkolenie w wersji STANDARD, a więc nie kończy się Testem zaliczeniowym. Gdybyś potrzewował/a Certyfikatu ukończenia szkolenia - zapraszam na moje szkolenia stacjonarne.

Zobacz w bocznym menu podobne artyuły do: Projekt produkt zarządzanie projektami produktami kurs bezpłatny

Polski
szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym