Marketing kontra sprzedaż produkt, potrzeby, oczekiwania Klienta

flag language

Marketing kontra sprzedaż - produkt, potrzebyMarketing kontra sprzedaż - obrazek

Czym jest marketing, a czym jest sprzedaż? Teorii jest oczywiście co najmniej kilka. Tutaj wskażę różnice pomiędzy marketingiem a sprzedażą. Wielu specjalistów marketingowych uważa, że sprzedaż jest częścią marketingu – jednym z jej elementów, obok: reklamy, promocji, PR, dystrybucji, itp. Co do zasady – zgadzam się z tą teorią. Jednakże w nieco starszej wersji teorii marketingu sprzedaż stoi obok marketingu. Oto różnice w podejściu do marketingu i do sprzedaży.

Artykuł "Marketing kontra sprzedaż - produkt, potrzeby, oczekiwania Klienta" został przygotowany w oparciu o szkolenie:

szkolenie elearning marketing przedsiębiorstw

Marketing kontra sprzedaż - produkt, potrzeby, oczekiwania Klienta

MARKETING

Potrzeby – najważniejsze w marketingu są potrzeby i wymagania Klienta (pisownia słowa Klient z dużej litery podkreśla wagę Klienta dla każdej firmy).

Pożądany produkt – po rozpoznaniu potrzeb należy zastanowić się jak wytworzyć i dostarczyć na rynek oczekiwany produkt.

Zysk na działalności – zarządzanie marketingowe jest ukierunkowane na zysk.

Cykl życia produktu – planowanie jest długofalowe – produkt obecny prowadzi do produktu przyszłego.

 

SPRZEDAŻ

1   Produkt – najważniejszy dla firmy jest jej produkt.

2   Aktywna sprzedaż – najpierw wytwarzany jest produkt, a następnie martwimy się jak go sprzedać, a zarządzanie jest ukierunkowane na sprzedaż.

3   Cykl życia produktu – planowanie jest krótkoterminowe.

4   Sprzedawcy – potrzeby sprzedawców wychodzą na pierwszy plan.

 

Z powyższych punktów dotyczących sprzedaży i marketingu można jednoznacznie wskazać, że marketing troszczy się przede wszystkim o zaspokojenie potrzeb Klienta, a sprzedaż o potrzeby firmy - aby przeżyć trzeba sprzedać to co jest na magazynie ;).

zobacz podobne artykuły do: Marketing kontra sprzedaż - produkt, potrzeby, oczekiwania Klienta

szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym