Dotacje unijne UE skuteczny projekt skuteczne pozyskanie dotacji

szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym
 
 

Dotacje unijne UE skuteczny projekt skuteczne pozyskanie dotacji

Przygotowanie skutecznego projektu...

Dotacje unijne to podstawowy instrument UE, na wyrównywanie szans Państw członkowskich UE w poziomie życia. Dotacje unijne dostępne są dla polskich firm, organizacji i samorządów już pona 10 lat (licząc okres przedakcesyjny - dotacje przed przystąpieniem do UE). Dotacje unijne wspierają zarówno projekty inwestycyjne, jak i projekty miękkie - podwyższanie kwalifikacji mieszkańców UE. 

Dotacje unijne UE skuteczny projekt skuteczne pozyskanie dotacji - jak napisać skuteczny projekt?

Pozyskanie dotacji unijnych UE nie jest łatwe. Składa się na to wiele czynników decydujących o skutecznym bądź nieskutecznym projekcie:

  • zależne od firm i instytucji starających się o dofinansowanie unijne w postaci dotacji
  • czynniki niezależne od firm i instytucji starających się o dofinansowanie unijne w postaci dotacji

 


Dotacje unijne UE skuteczny projekt skuteczne pozyskanie dotacji

SKUTECZNE POZYSKIWANIE DOTACJI UNIJNYCH - pytania w sprawie pozyskiwania dotacji unijnych: biuro@gddm.com.pl

Dotacje unijne UE - skuteczny projekt - skuteczne pozyskanie dotacji - sprawdź nas: biuro@gddm.com.pl
Konsultacje w sprawie pozyskiwania dotacji unijnych - zadzwoń i umów się na spotkanie w sprawie pozyskania dotacji UE dla Twojej firmy i/lub organizacji: 43 824 59 66, 98-220 Zduńska Wola, ul. Paprocka 86

 

Tutaj omówimy kilka najważniejszych czynników zależnych od firm i instytucji starających się o dofinansowanie unijne w postaci dotacji. Tworząc skuteczny projekt, czyli przygotowując skuteczny wniosek o dofinansowanie, zwiększasz swoje szanse na pozyskanie dotacji unijnej UE.

W jaki sposób sięgnąć po unijne pieniądze - dotacje UE:

 

  • POMYSŁ - bardzo dobry pomysł na projekt, jest to warunek najważniejszy i konieczny uzyskania dofinansowania UE - dotacji!! Nawet jeżeli spełnisz warunki pozostałe, ale nie będziesz miał dobrego, ciekawego i możliwego do zrealizowania pomysłu – daj sobie spokój – Twój Wniosek będzie odrzucony.
  • POTRZEBY – faktyczne potrzeby rynku i/lub firmy, organizacji - skuteczny projekt to skuteczny wniosek o przyznanie dotacji unijnej Przeanalizuj swój wniosek w oparciu o faktyczne potrzeby rynku, oceń czy jesteś w stanie zrealizować projekt, tzn. Czy faktyczny stan rynku to umożliwi.
  • WYTYCZNE UE - związane z dotacjami - znajomość prawa i zaleceń dotyczących projektów unijnych. Dokładnie zapoznaj się z dokumentami strategicznymi, m.in: Narodową Strategią Spójności, Szczegółowym Planami dotyczącymi danego Działania (na dany rok dla obszaru, w którym składasz projekt), Szczegółowymi zasadami danego Poddziałania i całym szeregiem innych dokumentów. Sprawdź także tzw. Kryteria oceny projektów wraz z kryteriami strategicznymi.
  • PRZYGOTOWANIE – fachowe przygotowanie projektu o dofinansowanie unijne - dotacje UE. Przygotuj dokładny opis projektu wraz z jego szczegółowym planem. Pamiętaj!! Najpierw przygotuj szczegółowy projekt, a dopiero potem – na bazie planów – wypełnij Wniosek o dofinansowanie. Jeżeli jest taka możliwość – skorzystaj z pomocy specjalistów z zakresu pozyskiwania dotacji unijnych.

Dotacje unijne UE - skuteczny projekt skuteczne pozyskanie dotacji

Zobacz w bocznym menu podobne artykuły do: Dotacje unijne UE skuteczny projekt skuteczne pozyskanie dotacji