Zarządzanie - firma, projekt, personel - definicje

Zarządzanie - firma, projekt, personel

Zarządzanie - czym jest Zarządzanie? Najkrócej mówiąc - ktoś każe komuś coś zrobić, czyli nim zarządza, a bardziej naukowo

Zarządzanie, to:

A. zestaw działań składający się m.in. z planowania, podejmowanie decyzji, organizowania, przewodzenia i kontrolowania - skierowany na zasoby organizacji (firmy, instytucji, urzędu, itp.),

B. przy czym zasoby organizacji to np.: ludzie, środki finansowe, składniki rzeczowe majątu, wartości niematerialne i prawne

C. czynności wykonywane z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny.

 Czym i/lub kim można zarządzać? - definicje najważniejszych obszarów zarządzania

Wszystkim i wszystkimi można zarządzać. Ale najważniejsze obszary zarządzania w organizacjach to:

  • zarządzanie strategiczne
  • zarządzanie personelem
  • zarządzanie projektami
  • zarządzanie finansami
  • zarządzanie sprzedażą
  • zarządzanie promocją

 

Zarządzanie to przede wszystkim ludzie

Strategia organizacji i jej cele są realizowane przez ludzi, którzy projektują i wykorzystują technologie, tworzą firmę i uczestniczą w jej życiu. Od tego kim są pracownicy organizacji, co robią, jak działają, zależy trwanie i zysk firmy. Nawet najlepsza strategia nie zrealizuje się sama. W zarządzaniu nawet najlepszy właściciel nie wykona wszystkiego własnymi rękoma. Odpowiedzialni zarządzający wiedzą, że los firmy zależy od jej pracowników, w szczególności od menedżerów.

Zobacz w bocznym menu artykuły podobne do: Zarządzanie - firma, projekt, personel - definicje