Skuteczne negocjacje fundamenty wiedzy negocjatora szkolenie elearning – kurs online

szkolenie Skuteczne negocjacjeCele szkolenia z negocjacji:

- przedstawienie istoty negocjacji

- ukazanie negocjacji na różnych poziomach życia społecznego

- pokazanie roli i podejścia do konfliktu oraz procesu jego powstawania

- przedstawienie barier w rozmowach między partnerami

SKUTECZNE NEGOCJACJE FUNDAMENTY WIEDZY  NEGOCJATORA

  1. Nieco filozofii i psychologii - istota negocjacji: chęci, oczekiwania, potrzeby a racjonalność

  2. Definicje - interpretacja negocjacji i pojęć negocjacyjnych:  współpraca, walka, konflikt, mediacja, arbitraż, perswazja

  3. Struktura standardowego procesu negocjacji

Fazy negocjacyjne:

O co chodzi? - zbieranie informacji i wymyślania możliwych kierunków działania

Gdzie chcemy dojść? - określanie celu negocjacji

Kto będzie negocjował? - dobór negocjatorów i podział ról

Gdzie i kiedy? - wyboru czasu i miejsca negocjacji

Rozpoczynamy negocjacje? - otwarcie negocjacji

Negocjujemy skutecznie? – oferty, kontroferty i ustępstwa

Finalizujemy rozmowy? - zakończenie negocjacji

  1. Kulturowe uwarunkowania procesów negocjacyjnych

Co kraj to obyczaj - bariery dla negocjatorów transakcji międzynarodowych:

zasady prowadzenia negocjacji międzynarodowych

przykłady różnic kulturowych na podstawie wybranych państw

wpływ kultury, obyczajów i zwyczajów na zawieranie porozumień

  1. Negocjowanie skuteczne i racjonalne - podsumowanie

TEST ZALICZENIOWY

CERTYFIKAT

CENA PROMOCYJNA BRUTTO: zobacz aktualny cennik szkoleń elearning w formule on-line

Zobacz w menu podobne artykuły do: Skuteczne negocjacje fundamenty wiedzy negocjatora szkolenie elearning – kurs online

ZAPISY NA SZKOLENIA ON-LINE elearning: księgowość, rachunkowość

Aby skorzystać ze szkolenia elearning w formule on-line należy:

Cennik szkoleń elearning )

  • złożyć zamówienie mailem na określony moduł - wskazujące kto i co zamawia (Imię Nazwisko, Adres zamieszkania, a w przypadku firmy danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT) - adres: szkolenia@poswojsku.pl oraz
  • dokonać wpłaty kwoty, zgodnej z naszym cennikiem ( Cennik szkoleń elearning ), właściwej dla danego zamówienia na nasze konto:

Bank: PKO BP SA, Konto bankowe:  89 1020 3437 0000 1902 0119 6930

poswojsku.pl sp. z o.o., ul. Paprocka 86, 98-220 Zduńska Wola

NIP  8291721598, REGON  100843936

Złożenie zamówienia i dokonanie płatności za dany kurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu szkoleń elearning. Dokumenty potwierdzające nabycie naszego szkolenia (fakturę) oraz Certyfikat przesyłamy mailem, na co Zamawiający wyraża zgodę dokonując w.w. wpłaty. Dostęp do Kursu Uczestnik zamawiający kurs otrzyma w ciągu 7 od wpłynięcia na nasze konto w.w. kwoty, ale jeżeli sprawa jest pilna – możemy przyznać dostęp tego samego dnia, którego wpłynie do nas w.w. kwota za szkolenie.