Szkolenia informatyczne: biuro, technologie internetowe, egzaminy technik

CENA - OFERTA: Jesteś zainteresowany/na kursem – zapraszam do kontaktu ze mną, szczegóły: www.poswojsku.pl .

kurs tworzenie witryn www
szkolenie technik informatyk programista inf.03 ee.09 inf.04 egzamin przygotowanie

 

Strategie inwestycyjne rynek kapitałowy akcje futures giełda

flag language

Strategie inwestycyjne rynek kapitałowy akcje futures giełda

Większość inwestorów do zagadnień inwestycyjnych podchodzi w sposób metodyczny opierając się na różnorodnych metodach inwestycyjnych. Poniżej zostanie zaprezentowane kilka przykładów dotyczących sposobów dokonywania inwestycji. Rozważę będą przede wszystkim strategie inwestycyjne właściwe dla inwestycji w spółki notowane na giełdach (w ich akcje).

Strategie inwestycyjne akcje futures rynek giełdowy giełda

 

Strategie inwestycyjne: STRATEGIA MAŁPY

Budujemy planszę - na której znajdować się powinny spółki giełdowe. Następnie rzucamy lotkami i kupujemy spółki, w które trafimy lotkami.

Strategie inwestycyjne: STRATEGIA ASTROLOGICZNA

Dokonujemy inwestycji w dowolny walor zgodnie z prawami przyrody, np. kupujemy, gdy jest pełnia a sprzedajemy w nowiu.

Strategie inwestycyjne: STRATEGIA NIE WALCZYĆ Z TRENDEM RYNKU

Wybieramy sobie index giełdowy jako barometr rynku i określamy poziom zmian rynku, który będzie nam sygnalizował zmianę trendu.

index = 10.000 trend - wzrost,

gdy index wzrośnie o 10% sprzedajemy

gdy index spadnie o 10 % kupujemy

Strategie inwestycyjne: STRATEGIA KUPNO PO PRZECIĘTNEJ CENIE

Inwestujemy co określony okres czasu stałą sumę pieniędzy w ten sam instrument.

każdego 30-ego dnia każdego miesiąca (np. przez 6 m-cy) inwestujemy około 100 zł w akcje np. firmy ABC

Strategie inwestycyjne: STRATEGIA STAŁEGO WSPÓŁCZYNNIKA

Tworzymy portfel akcji składający się z dwóch części:

O - część ofensywna - jej zadaniem jest przynoszenie korzyści kapitałowych

D - część defensywna - jej zadaniem jest podtrzymywanie wartości portfela

gdy wartość "O" wzrasta - sprzedajemy nadwyżkę i możemy, ale nie musimy przeznaczyć ją na "D"

gdy wartość "O" maleje - sprzedaję "D" lub ewentualnie dokładam gotówkę

Strategie inwestycyjne: STRATEGIA STAŁEJ STOPY

Dzielę portfel na dwie części:

O - część ofensywna - jej zadaniem jest przynoszenie korzyści kapitałowych

D - część defensywna - jej zadaniem jest podtrzymywanie ( obrona) wartości części "O"

istota strategii polega na utrzymywaniu stałej relacji pomiędzy obu częściami, gdy wzrasta "O" - sprzedajemy część, ale tylko tyle by po przerzuceniu do "D" zachowana była stała relacja pomiędzy obydwoma częściami

Strategie inwestycyjne: STRATEGIA CENOWO-WSKAŹNIKOWA

Wybieramy dany wskaźnik - P/E, P/BV, itp. - ustalamy dla waloru, którym jesteśmy zainteresowani graniczną wartość wskaźnika, dla której interesuje nas kupno (sprzedaż), i gdy walor przekroczy ten wskaźnik to kupujemy (sprzedajemy) dany walor.

P/E = 4 * kupujemy dla akcji spółki ABC

P/E = 9 * sprzedajemy dla akcji spółki ABC

Strategie inwestycyjne: STRATEGIA KONTRY

Działamy wbrew rynkowi:

gdy ceny rosną - sprzedajemy,

gdy ceny spadają - kupujemy.

Strategie inwestycyjne: STRATEGIA KONSEKWENTNEGO KROKU

Kupujemy walor pod wpływem jakiejś ważnej informacji i trzymamy go tak długo, aż uznamy, że rynek już zdyskontował tę informację a wtedy - sprzedajemy go.

Strategie inwestycyjne: STRATEGIA GRY NA SEZONACH

Inwestujemy w walory danej firmy przed jej dobrym sezonem, sprzedajemy po ogłoszeniu jej wyników za ten sezon. Przykładem może być sezon letni dla firm piwowarskich, czy okres bożonarodzeniowy dla firm spożywczych (ciastkarskich).

Strategie inwestycyjne: STRATEGIA ANALIZA RUCHÓW FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO (np. PIONIEERA, KORONY)

Porównujemy ruchy ceny jednostki uczestnictwa w funduszu i WIG-u. Jeżeli obserwujemy, że przez jakiś okres czasu, wzrosty jednostek uczestnictwa rosną podobnie jak WIG (procentowo), a później WIG rośnie szybciej może to oznaczać, że fundusz powierniczy wycofuje się z akcji uznając je za zbyt ryzykowne, wówczas my także powinniśmy postąpić podobnie.

Strategie inwestycyjne: STRATEGIA UDZIAŁU W PUBLICZNYCH EMISJACH

Kupujemy walory w publicznej emisji, licząc na to, że podczas pierwszych sesji kupi ten walor bardzo wielu inwestorów i kurs wejścia będzi silnym poziomem wsparcia dla kursu.

Zobacz w menu podobne artykuły do: Strategie inwestycyjne rynek kapitałowy akcje futures giełda

szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym