Szkolenia informatyczne: biuro, technologie internetowe, egzaminy technik

CENA - OFERTA: Jesteś zainteresowany/na kursem – zapraszam do kontaktu ze mną, szczegóły: www.poswojsku.pl .

kurs tworzenie witryn www
szkolenie technik informatyk programista inf.03 ee.09 inf.04 egzamin przygotowanie

 

Księgowość rachunkowość szkolenia bezpłatne porady online

Księgowość rachunkowość bezpłatne szkolenia porady kursy on-line

Księgowość rachunkowość szkolenia bezpłatne porady online

 

 

Księgowość rachunkowość szkolenia bezpłatne porady online

Rachunkowość 2024

jest to system ewidencji gospodarczej pokazujący w skali pieniężnej - przekrój podmiotu gospodarczego wraz z procesami produkcji,dystrybucji, akumulacji i konsumpcji. Rachunkowość jest systemem sformalizowanym - opartym na szczegółowych wytycznych prawa rachunkowego. Rachunkowość odzwierciedla proces prowadzonej przez firmę działalności gospodarczej i służy jej ocenie. Podstawowy cel rachunkowości to dostarczenie prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego. Przedmiotem rachunkowości są wszystkie zdarzenia gospodarcze wyrażone w mierniku pieniężnym i wpływające lub mogące wpływać na zmianę sytuacji podmiotu gospodarczego, jego zasobów i wyników finansowych.

Rachunkowość obejmuje trzy główne działy:

  • księgowość
  • kalkulację
  • sprawozdawczość

Księgowość

zwana też często buchalterią – jest podstawowym elementem składowym rachunkowości. Księgowość stanowi część rejestracyjną rachunkowości. Księgowość polega na rejestracji w ujęciu pieniężnym i ilościowym, odpowiednio udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, które powodują lub mogłyby spowodować zmiany w majątku jednostki gospodarującej i źródłach jego pochodzenia.

Nieco skomplikowane są definicje księfowości i rachunkowości - prawda? Ale jak poczytasz kolejne artykuły o księgowości i rachunkowości - w.w. definicje staną się dużo bardziej zrozumiałe.

Zapraszamy na konsultacje w sprawie dotacji unijnych 2014-2020 – pomagamy i doradzamy:

GDDM Potęga Wiedzy - rodzinna firma doradcza, od kilkunastu lat pomagająca w pozyskiwaniu środków na inwestycje, szkolenia i promocje, w tym dotacje unijne 2014-2020 dla firm i organizaji niekomercyjnych: 
biuro@gddm.com.pl – bezpłatne porady on-line www.gdddm.com.pl Bezpłatne konsultacje dotacje unijne 2014-2020 finansowanie inwestycji i pokl - szkoleń non-profit

 

Masz pytanie? marketing ( at ) poswojsku.eu

Księgowość rachunkowość szkolenia bezpłatne porady online

 

Finanse, księgowość, rachunkowość bezpłatne porady szkolenia ciekawostki

Witam serdecznie w obszarze związanym z zagadnieniami finansowo-księgowo-rachunkowymi. Znajdziesz tutaj mnóstwo informacji przydatnych szczególnie osobom zajmującym się księgowością, finansami i rachunkowością, ale zapewne także menedżerowie i przedsiębiorcy znajdą tutaj coś przydatnego w prowadzeniu firm i zarządzaniu nimi, szczególnie w zakresie: finanse, księgowość i rachunkowość. Szczególnie, że w naszym skomplikowanym prawnie świecie finansów, księgowości i prawa księgowego, a także podatkowego - prowadzenie ksiąg rachunkowych i skutecznej oraz zgodnej z prawem księgowości jest niejednokrotnie dużym wyzwaniem.

Na początek przedstawię kilka podstawowych informacji - definicji na temat: finanse, księgowość i rachunkowość.

BEZPŁATNE SZKOLENIA KSIĘGOWOŚĆ RACHUNKOWOŚĆ od powsojsku dla Ciebie :)

 

MENU KSIĘGOWOŚĆ RACHUNKOWOŚĆ

Księgowość Moduł II szkolenie PREMIUM

Finanse

to ogół zjawisk ekonomicznych w tym gospodarczych, związanych z akumulowaniem i podziałem środków pieniężnych. Druga popularna definicja finansów wskazuje, że finanse to stosunki ekonomiczne, które wynikają z gromadzenia i wydatkowania zasobów pieniężnych, czyli z ruchu pieniądza. Stąd wzięło się przekonanie finansistów, że najbardziej nieszczęśliwy pieniądz to taki który leży i nic nie zarabia.

 

Zobacz w bocznym menu podobne szkolenia do: Księgowość rachunkowość szkolenia bezpłatne porady online.

 

Polski
szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym