W co inwestować lokaty waluty nieruchomości obligacje akcje

flag language

W co inwestować lokaty waluty nieruchomości obligacje akcje - aby zarobić

Inwestowanie jest jednym z elementów szeroko pojętej ekonomii. Inwestowanie może obejmować szereg działań w otoczeniu gospodarczym, a inwestować m.in. w lokaty, waluty, nieruchomości, obligacje, akcje - może każdy. Inwestowanie to lokowanie środków (własnych i pożyczonych) w różnego rodzaju inwestycje.

Inwestowanie ma na celu osiągnięcie zysku, który zwykle jest związany z określonym ryzykiem inwestycji.

Inwestowanie to zazwyczaj odłożenie w czasie konsumpcji, wyrzeczenie się bieżącej korzyści na rzecz uzyskania dodatkowych zysków w przyszłości.

Oczywiście, aby inwestować nie trzeba mieć własnych środków, choć własna kasa to zwykle mniejsze ryzyko i lepsze samopoczucie. Zamiast używania własnych środków – można inwestować pieniądze pożyczone. Od kogo pożyczyć, aby móc zainwestować? Właśnie o tym m.in. będę pisał: znajomi, rodzina, bank, instytucje pożyczkowe.

Na razie jedna luźna uwaga dla tych co chcą inwestować środki pożyczone:

Jak pożyczysz pieniądze od instytucji finansowej (banku, funduszu, itp.) będziesz winien odsetki i spłatę rat kapitału,
jak pożyczysz do inwestowania środki finansowe od rodziny – będziesz winien ratę plus dozgonną wdzięczność.

Inwestując co wolisz spłacać: odsetki czy dozgonną wdzięczność? Twoja inwestycja, Twój wybór, w końcu to Ty chcesz być inwestorem i chcesz inwestować.

 

W co inwestować lokaty waluty nieruchomości obligacje akcje

W co inwestować: LOKATY

Zainwestować w lokatę czyli jest to umowę między bankiem a klientem dotyczącą lokowania środków pieniężnych – czy można tak inwestować. Czy lokata jest inwestycją? Tak, w lokatę także można zainwestować. Bank zobowiązuje się wypłacić kapitał wraz z odsetkami na koniec okresu umowy, co jest zyskiem z inwestycji.

W co inwestować: WALUTY

Waluta jest to nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie. Inwestować w waluty, to znaczy zarabiać na różnicach walutowych, czyli na różnicy pomiędzy ceną wymiany np. PLN na EUR. Rynek walutowy to największy rynek inwestycyjny na świecie. Inwestować i przetrwać na rynku walutowym czyli FOREX, to prawdziwa sztuka, dostępna tylko dla profesjonalnych traderów. Ale także o inwestowaniu na FOREX będziemy się razem uczyli – jak inwestować i przetrwać na FOREX!

W co inwestować: NIERUCHOMOŚCI

Jak inwestować w nieruchomości, jak w każdy inny rodzaj inwestycji: tanio kupić, np. budynek, a sprzedać drożej. W ten sposób różnica pomiędzy ceną kupna a sprzedaży będzie Twoim zyskiem (lub stratą).

W co inwestować: OBLIGACJE

Obligacja to papier wartościowy, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Inwestować możesz w obligacje: skarbowe (rządowe), komunalne (municypalne), podmiotów prawnych (obligacje przedsiębiorstw).

W co inwestować: AKCJE

Akcje są emitowane przez spółkę akcyjną. Założyciele spółki dokonują wpłat na akcje w celu pokrycia kapitału spółki. Pierwsza seria jest emitowana przy założeniu spółki, natomiast kolejne wiążą się z podwyższeniem kapitału zakładowego, np. celem wprowadzenia spółki na rynek kapitałowy GPW. Inwestować w akcje i w instrumenty pochodne oparte na akcjach, to trudna sztuka. Zyski w inwestowanie w akcje mogą być całkiem przyjemne dla naszego rachunku inwestycyjnego, a straty .. Inwestować to niestety nie jest równoznaczne z zarabiać.

Więcej na temat finansów i wiedzy z zakresu „Jak inwestować” znajdziesz w kolejnych częściach moich porad.

Zobacz w menu podobne artykuły do: W co inwestować lokaty waluty nieruchomości obligacje akcje

Polski
szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym