AngularJS Model Widok Kontroler wzorzec MVC jak działa Angular

Responsywne mobilne strony internetowe kurs bezpłatny

bezpłatny kurs internetowy szkolenia, filmy: kliknij w temat, którego chcesz się nauczyć

flag language

AngularJS Model Widok Kontroler wzorzec MVC jak działa Angular

 

 

AngularJS Model Widok Kontroler wzorzec MVC jak działa Angular

Aplikacje AngularJS oparte są na wzorcu MVC. Proces tworzenia aplikacji AngularJS odbywa się za pomocą wielu elementów konstrukcyjnych. Podstawowe elementy konstrukcyjne AngularJS to:

framework JavaScript poswojsku

MODEL APLIKACJI ANGULARJS

Model - zawiera dane, z którymi pracuje użytkownik

W aplikacji AngularJS model widoku - przedstawia dane przekazywane z kontrolera do widoku modele domeny - zawiera dane w domenie biznesowej wraz z operacjami, transformacjami i regułami dotyczącymi tworzenia, przechowywania oraz operowania na wspomnianych danych. To wszystko nosi wspólną nazwę logiki modelu aplikacji AngularJS.

Model w aplikacji AngularJS zbudowanej zgodnie z wzorcem MVC powinien zawierać:

dane domeny

logikę odpowiedzialną za tworzenie danych domeny, ich modyfikowanie i zarządzanie nimi (nawet jeśli oznacza to użycie usług sieciowych do wykonania zdalnej logiki) zapewniać jasne API udostępniające dane modelu i możliwość przeprowadzania operacji na nich.

AngularJS Model Widok Kontroler wzorzec MVC jak działa Angular

WIDOK APLIKACJI ANGULARJS

Widok aplikacji AngularJS – definiowany jest za pomocą rozbudowywanych elementów HTML, a wygenerowanie kodu HTML odbywa się poprzez użycie dyrektyw i technik dołączania danych. Widoki wykorzystując dyrektywy charakteryzują się dużą elastycznością i pozwalają na transformację elementów HTML na podstawę dla dynamicznych aplikacji webowych. Widok powinien zawierać: logikę i kod znaczników potrzebnych do wyświetlenia danych użytkownikowi.

KONTROLER APLIKACJI ANGULARJS

Kontroler - kontroler jest łącznikiem między danymi modelu i widokami. Kontrolery dodają logikę domeny biznesowej (nazywaną funkcjami) do zakresu, który jest podzbiorem modelu.

Kontroler powinien zawierać:

logikę wymaganą do inicjalizacji zakresu

logikę i funkcje niezbędne widokowi do wyświetlenia danych zakresu

logikę i funkcje niezbędne do uaktualnienia zakresu na podstawie działań podejmowanych przez użytkownika.

Aplikacje AngularJS zawierają także wiele innych komponentów, na przykład:

  • moduły aplikacji AngularJS
  • dyrektywy aplikacji AngularJS
  • filtry aplikacji AngularJS
  • fabryki aplikacji AngularJS
  • usługi aplikacji AngularJS

W kolejnych częściach poradnika zobaczysz jak używać wbudowane komponenty AngularJS, a także jak tworzyć własne komponenty AngularJS.

Angular 1:

Angular tworzenie nowoczesnej strony poradnik framework JavaScript Angular

Angular budowa sklepu pierwszy produkt wizualizacja poradnik

 

Zobacz w menu podobne artykuły do: AngularJS Model Widok Kontroler wzorzec MVC jak działa Angular

Budowa responsywnych i mobilnych stron internetowych

bezpłatny kurs internetowy szkolenia, filmy: kliknij w temat, którego chcesz się nauczyć

szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym