Jakie płacowe i personalne dokumenty należy prowadzić w małej firmie

Księgowość rachunkowość bezpłatne szkolenia porady kursy on-line

Chcesz nauczyć się księgowości?? Za darmo? BEZPŁATNA NAUKA KSIĘGOWOŚCI, 3-y SZKOLENIA- start: 04.09.2017r.

poswojsku.info: Raz w tygodniu kolejna część szkoleń księgowych on-line, bezpłatnie dla Ciebie

Wprowadzenie do rachunkowości, Księgowość uproszczona małej firmy, Pełna księgowość na kontach:
MUSISZ TUTAJ BYĆ W KAŻDYM TYGODNIU!

Jakie płacowe i personalne dokumenty należy prowadzić w małej firmie

 

Jakie płacowe i personalne dokumenty należy prowadzić w małej firmie

 

Jakie płacowe i personalne dokumenty należy prowadzić w małej firmieDla większości małych przedsiębiorców dokumentacja płacowa i personalna jest prawie tak samo straszna i zajmująca jak kontrola z urzędu. A niestety dokumentacja związana z płacami i personelem w naszym kraju jest dość obszerna – jak dla małej firmy zdecydowanie zbyt obszerna i skomplikowana. Niestety będąc przedsiębiorcą nie mamy wyjścia, trzeba albo samemu poświęcić czas na dokumentację płacową i personalną, albo zapłacić zewnętrznej firmie i/lub osobie.

 

Zobacz więcej w temacie: Jakie płacowe i personalne dokumenty należy prowadzić w małej firmie

 

 

Podstawowe dokumenty płacowe i personalne, które należy prowadzić małej firmie:

 

  • karty ewidencji czasu pracy (roczne lub miesięczne) - zawierają informacje na temat pracy w niedziele i święta, w godzinach nadliczbowych, w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy, a także o porach nocnych, dyżurach, urlopach, zwolnieniach lekarskich oraz innych nieobecnościach usprawiedliwionych bądź nie usprawiedliwionych.
  • imienne karty płac, obejmują wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia wypłacane zatrudnionemu
  • karty przydziału odzieży, obuwia roboczego a także środków ochrony indywidualnej oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego, jeśli pracownik używa własnej odzieży i obuwia oraz we własnym zakresie pierze zakładowe ubranie robocze.
  • dokumentację dotyczącą podejrzeń o choroby zawodowe, chorób zawodowych, wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do pracy i z pracy, a także świadczeń związanych z tymi chorobami i wypadkami.

 

Zobacz w bocznym menu podobne artyuły do: Jakie płacowe i personalne dokumenty należy prowadzić w małej firmie

szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym