Szkolenia informatyczne: biuro, technologie internetowe, egzaminy technik

CENA - OFERTA: Jesteś zainteresowany/na kursem – zapraszam do kontaktu ze mną, szczegóły: www.poswojsku.pl .

kurs tworzenie witryn www
szkolenie technik informatyk programista inf.03 ee.09 inf.04 egzamin przygotowanie

 

O czym powinien wiedzieć przedsiębiorca prowadząc księgę przychodów i rozchodów

Księgowość rachunkowość bezpłatne szkolenia porady kursy on-line

O czym powinien wiedzieć przedsiębiorca prowadząc księgę przychodów i rozchodów

 

 

O czym powinien wiedzieć przedsiębiorca prowadząc księgę przychodów i rozchodów

 

Podmioty obowiązane do prowadzenia księgi, zwane dalej "podatnikami", prowadzą:

1) ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym;

2) ewidencję wyposażenia;

3) indywidualne (imienne) karty przychodów pracowników, zwane dalej "kartami przychodów" – dotyczy podatników zatrudniających pracowników na podstawie stosunku pracy

4) spis z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów  na koniec i początek każdego roku podatkowego, w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności.

O czym powinien wiedzieć przedsiębiorca prowadząc księgę przychodów i rozchodów

O czym powinien wiedzieć przedsiębiorca prowadząc księgę przychodów i rozchodów

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mają możliwość wyboru pomiędzy KPiR a pełną księgowością do momentu osiągnięcia kwoty przychodów netto 1 200 000 euro według średniego kursu NBP z 30 września roku poprzedzającego rok podatkowy, której przekroczenie zmusza do zaprowadzenia pełnej księgowości - przedsiębiorcy nie mają już takiego wyboru i przechodzą na pełną księgowość zgodnie z ustawą o rachunkowości - najbardziej rozbudowanej i skomplikowanej formy zapisu zdarzeń gospodarczych.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1475, Nr 224, poz. 2226, z 2004 r. Nr 282, poz. 2807 oraz z 2007 r. Nr 36, poz. 229 i Nr 140, poz. 988)

podobne artykuły do:

O czym powinien wiedzieć przedsiębiorca prowadząc księgę przychodów i rozchodów

patrz menu naszego portalu

 

Zobacz w bocznym menu podobne szkolenia do: O czym powinien wiedzieć przedsiębiorca prowadząc księgę przychodów i rozchodów.

szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym