Otwieranie prowadzenie finansowanie firm i przedsiębiorstw błędy w zarządzaniu

Otwieranie prowadzenie finansowanie firm i przedsiębiorstw  błędy w zarządzaniu, czyli jak zwiększyć efektywność funkcjonowania firmy

Kolejna część szkolenia: Własna firma: rynek, marketing, konsument, klient, potrzeba ›

Wnioski i porady zawarte w niniejszej serii szkoleń, zostały opracowane na podstawie codziennej pracy i badań firmy doradczej GDDM Potęga Wiedzy, na przestrzeni ponad 10 lat jej działania wśród właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Otwieranie prowadzenie finansowanie firm i przedsiębiorstw  błędy w zarządzaniu, czyli jak zwiększyć efektywność funkcjonowania firmy

Od kilku lat w naszym kraju dostępne są specjalne fundusze, skierowane do osób bezrobotnych, przeznaczone na otwieranie mikro-przedsiębiorstw. Pieniądze są dystrybuowane przez powiatowe urzędy pracy. Na dzień dzisiejszy osoba bezrobotna może otrzymać do 40.000 zł plus tzw. dofinansowanie pomostowe. Aby otrzymać tego typu dofinansowanie, należy się wykazać pomysłem na biznes w postaci prostego biznesplanu, lokalem (własnym lub wynajętym), co najmniej dwoma żyrantami oraz zobowiązaniem do prowadzenia firmy przez minimum 12 miesięcy. Dodatkowo trzeba odbyć szkolenie z tzw. Małej przedsiębiorczości. Po rozpoczęciu działalności, osoba bezrobotna może skorzystać z „promocyjnego ZUS-u”, wynoszącego ok. 1/3 wartości pełnych składek ZUS (zdrowotne w pełnej wysokości). Z możliwości „przejścia na swoje” skorzystały już tysiące bezrobotnych osób.

Otwieranie prowadzenie finansowanie firm i przedsiębiorstw błędy w zarządzaniu

Otwieranie prowadzenie finansowanie firm i przedsiębiorstw  błędy w zarządzaniu: POMYSŁ A BŁEDY W TWORZENIU FIRMY

Przygotowując się do własnej działalności, przyszły przedsiębiorca niestety zbyt dużo myśli o sferze produkcyjnej swojego przedsięwzięcia, a zbyt mało o potrzebach swoich potencjalnych klientów.  Problem ten dotyczy także mikro- i małych firm działających na terenie naszego kraju. Zresztą nie jest to jedyny problem wśród przedstawicieli tzw. „small biznesu”. Podstawowe „grzechy”, które można zaobserwować wśród drobnych przedsiębiorców, uniemożliwiające im rozwijanie własnej firmy, a bardzo często także prowadzące do bankructwa to:

 • błędy w zarządzaniu i rozwijaniu firmy: otwieranie i prowadzenie danego rodzaju działalności „z przypadku” (np. dlatego, że sąsiad prowadzi coś takiego i całkiem dobrze mu się wiedzie)
  Taki motyw związany z otwarciem firmy jest ściśle związany z naszymi – polskimi – przywarami: zazdrością i zawiścią względem tych, którym coś się udało osiągnąć. A skoro innym się udało, to przecież „ja” nie jestem gorszy (głupszy) i też pewnie mi się uda. Ale czy aby na pewno??
 • błędy w zarządzaniu i rozwijaniu firmy: zbyt duży nacisk na produkcję, a zbyt mały na pozyskiwanie i właściwą obsługę klienta
  Osoby otwierające małą firmę, myślą o tym jak wyprodukować produkt/usługę, optymalizują koszty, bardzo często „dopieszczają” produkt/usługę, tak aby wyglądały one jak najlepiej, ale zwykle zapominają, że powiedzenie „dobry produkt” sam się sprzeda, w gospodarce wolnorynkowej po prostu nie działa. Prowadzi to bardzo często do frustracji (w szczególności początkujących przedsiębiorców) i szukania przyczyn niepowodzenia, a niejednokrotnie do niepotrzebnych i gwałtownych prób rozwijania biznesu.
 • błędy w zarządzaniu i rozwijaniu firmy: traktowanie swojego biznesu przez pryzmat uczuć
  „Uczucia dobre są w małżeństwie, ale tylko do ślubu” – mawiają doświadczeni współmałżonkowie. Podobnie powinno być z firmą, marzyć i robić to co lubimy bez względu na wyniki finansowe możemy tylko do czasu do kiedy wystarczy pieniędzy, potem trzeba twardo stanąć na nogi i przestawić swój biznes z tego co lubimy na to co przynosi oczekiwane zyski. Chyba, że to co robimy przynosi poza zadowoleniem także zyski!
 • błędy w zarządzaniu i rozwijaniu firmy: brak wiedzy i świadomości co do potrzeby prowadzenia akcji reklamowych
  A jeżeli już wydawane są pieniądze na reklamę, to niejednokrotnie decyzje podejmowane są na przesłankach: „wybieram ten środek przekazu reklamowego (np. jakąś regionalną gazetę czy radio), gdyż koszt reklamy w niej jest najniższy, a zupełnie przedsiębiorcy nie zwracają uwagi na elementy takie jak: poczytność/słuchalność, rodzaj czytelników/słuchaczy, zasięg, itp.
 • błędy w zarządzaniu i rozwijaniu firmy: brak planowania
  Mali przedsiębiorcy zwykle nie planują swojej działalności, wchodzą na rynek i rozwijają firmę „na żywioł”. Niektórym oczywiście się udaje, ale dużo więcej czeka rozczarowanie, bo jak mawiają Amerykanie: „ Człowiek nie planuje przegrywać, przegrywa bo nie planuje”.
 • błędy w zarządzaniu i rozwijaniu firmy: niedostatek kapitału, aby „wejść na rynek”
  Przedsiębiorcy planujący przychody i koszty swojej firmy zwykle niedoszacowują swoich kosztów i przeszacowują swoje przychody. Efekt jest łatwy do przewidzenia – w pewnym momencie tracą możliwość regulowania zobowiązań.
 • błędy w zarządzaniu i rozwijaniu firmy: niechęć do dokształcania siebie i swoich podwładnych
  Drobni przedsiębiorcy uważają, że czas spędzony na szkoleniach jest czasem straconym, a doszkalanie ich pracowników może prowadzić co najwyżej do wyszkolenia sobie konkurencji.

Otwieranie prowadzenie finansowanie firm i przedsiębiorstw  błędy w zarządzaniu: PODSUMOWANIE

Powyższe uwagi powinni wziąć sobie do serca zarówno przyszli przedsiębiorcy, jak i już działający właściciele firm. Na pewno one nie zaszkodzą, a niejednemu zapewne pomogą w prowadzeniu i rozwijaniu prężnego przedsiębiorstwa.

Zobacz podobne artykuły w menu do: Otwieranie prowadzenie finansowanie firm i przedsiębiorstw  błędy w zarządzaniu, czyli jak zwiększyć efektywność funkcjonowania firmy

 

szkolenia bezpłatne kolejne lekcje
kursy, porady, artykuły znajdziesz w Menu Tematycznym